Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 947 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2016/BCT về An toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
Ngày 15/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2016/BCT về An toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2016/BCT Ngày ban hành: 15/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016
Ngày 15/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 Ngày ban hành: 15/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia
Ngày 14/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2016/BTC Ngày ban hành: 14/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BTC về Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia
Ngày 14/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BTC về Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2016/BTC Ngày ban hành: 14/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE
Ngày 08/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN103:2016/BTTTT Ngày ban hành: 08/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BTTTT về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM
Ngày 08/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BTTTT về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN41:2016/BTTTT Ngày ban hành: 08/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất
Ngày 07/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN106:2016/BTTTT Ngày ban hành: 07/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2016/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông
Ngày 07/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2016/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN9:2016/BTTTT Ngày ban hành: 07/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM
Ngày 07/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN105:2016/BTTTT Ngày ban hành: 07/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2016/BTTTT về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không
Ngày 07/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2016/BTTTT về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN104:2016/BTTTT Ngày ban hành: 07/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ 1:2015 về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
Ngày 24/11/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ 1:2015 về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2013/BGTVT/SĐ1:2015 Ngày ban hành: 24/11/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2016/BQP về Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 21/10/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2016/BQP về Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4:2016/BQP Ngày ban hành: 21/10/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2016/BQP về Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 21/10/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2016/BQP về Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN5:2016/BQP Ngày ban hành: 21/10/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2016/BQP về Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 21/10/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2016/BQP về Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN6:2016/BQP Ngày ban hành: 21/10/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia
Ngày 14/10/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN22:2016/BTC Ngày ban hành: 14/10/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-183:2016/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm
Ngày 26/07/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-183:2016/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-183:2016/BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BYT về Bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BYT về Bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN23:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN22:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN25:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN30:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN29:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN27:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
Ngày 30/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN24:2016/BYT Ngày ban hành: 30/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21: 2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép
Ngày 02/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21: 2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT Ngày ban hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92: 2015/BGTVT về Kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ
Ngày 02/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92: 2015/BGTVT về Kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN92:2015/BGTVT Ngày ban hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển
Ngày 02/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN42:2015/BGTVT Ngày ban hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc
Ngày 02/06/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN54:2015/BGTVT Ngày ban hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi
Ngày 29/04/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN62-MT:2016/BTNMT Ngày ban hành: 29/04/2016 Hiệu lực: