Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 940 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2022/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS
Ngày 04/04/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2022/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12:2022/BQP Ngày ban hành: 04/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT/SĐ1:2022 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Ngày 17/02/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT/SĐ1:2022 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN102:2016/BTTTT/SĐ1:2022 Ngày ban hành: 17/02/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN129:2021/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ
Ngày 30/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2021/BCA Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy
Ngày 28/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2021/BCA Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng
Ngày 20/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2021/BXD Ngày ban hành: 20/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-37:2021/BNNPTNT về Giống động vật thân mềm: Tu hài; nghêu/ngao; hàu; ốc hương; ngao dầu; ngao giá/ngao lụa
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-37:2021/BNNPTNT về Giống động vật thân mềm: Tu hài; nghêu/ngao; hàu; ốc hương; ngao dầu; ngao giá/ngao lụa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-37:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-36:2021/BNNPTNT về Giống cá mặn, lợ
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-36:2021/BNNPTNT về Giống cá mặn, lợ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-36:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-2:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 2: Tôm hùm
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-2:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 2: Tôm hùm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-34-2:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-3:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 3: Cá bống tượng, cá he vàng, cá lóc, cá lóc bông, cá mè hoa, cá mè trắng hoa nam, cá mè vinh, cá mrigal, cá rô hu, cá rô đồng, cá sặc rằn, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá trôi việt, cá trê phi, cá trê vàng, cá trê lai F1, cá lăng chấm, cá nheo mỹ, lươn, cá bỗng, cá chim trắng
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-3:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 3: Cá bống tượng, cá he vàng, cá lóc, cá lóc bông, cá mè hoa, cá mè trắng hoa nam, cá mè vinh, cá mrigal, cá rô hu, cá rô đồng, cá sặc rằn, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá trôi việt, cá trê phi, cá trê vàng, cá trê lai F1, cá lăng chấm, cá nheo mỹ, lươn, cá bỗng, cá chim trắng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-3:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-1:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 1: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-1:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 1: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-34-1:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-2:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN/SĐ1:2021 về Thép không gỉ
Ngày 01/11/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN/SĐ1:2021 về Thép không gỉ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2019/BKHCN/SĐ1:2021 Ngày ban hành: 01/11/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 84:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)
Ngày 29/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 84:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN84:2021/BTTTT Ngày ban hành: 29/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2021/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz
Ngày 28/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2021/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN123:2021/BTTTT Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2021/BTTTT về Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
Ngày 28/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2021/BTTTT về Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN65:2021/BTTTT Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói
Ngày 27/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-2:2021/BCT Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm
Ngày 27/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN13:2021/BCT Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ TNP1
Ngày 27/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ TNP1 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-1:2021/BCT Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 124:2021/BTTTT về Thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất
Ngày 20/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 124:2021/BTTTT về Thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN124:2021/BTTTT Ngày ban hành: 20/10/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 127:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 127:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN127:2021/BTTTT Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 126:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G
Ngày 31/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 126:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN126:2021/BTTTT Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 16/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN128:2021/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-194:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-193:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét
Ngày 26/07/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-35:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN69:2021/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày 21/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN125:2021/BTTTT Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Ngày 15/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN2:2021/BKHCN Ngày ban hành: 15/06/2021 Hiệu lực: Kiểm tra