Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 895 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN108:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 06/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2021/BGTVT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN117:2020/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Ngày 25/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-192:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 23/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Ngày ban hành: 23/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz
Ngày 16/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN122:2020/BTTTT Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz
Ngày 06/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN54:2020/BTTTT Ngày ban hành: 06/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz
Ngày 06/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN74:2020/BTTTT Ngày ban hành: 06/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia
Ngày 30/10/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2020/BTC Ngày ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2019/BGTVT về Hoạt động kéo trên biển
Ngày 14/10/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2019/BGTVT về Hoạt động kéo trên biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN73:2019/BGTVT Ngày ban hành: 14/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT về Hệ thống điều khiển tự động và từ xa
Ngày 14/10/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT về Hệ thống điều khiển tự động và từ xa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN60:2019/BGTVT Ngày ban hành: 14/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc
Ngày 14/10/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN54:2019/BGTVT Ngày ban hành: 14/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2
Ngày 01/10/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN121:2020/BTTTT Ngày ban hành: 01/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT về Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao
Ngày 30/09/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT về Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN87:2020/BTTTT Ngày ban hành: 30/09/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải
Ngày 15/09/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2020/BTTTT Ngày ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh
Ngày 03/09/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN50:2020/BTTTT Ngày ban hành: 03/09/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực