Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong 947 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED
Ngày 25/09/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN19:2019/BKHCN Ngày ban hành: 25/09/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa
Ngày 16/09/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN37:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 16/09/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn
Ngày 16/09/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN36:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 16/09/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT về Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
Ngày 28/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT về Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN103:2019/BGTVT Ngày ban hành: 28/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về Chất lượng phân bón
Ngày 27/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về Chất lượng phân bón được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-189:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 27/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất
Ngày 16/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN81:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất
Ngày 16/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
Ngày 16/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN35:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2016/BCT/SĐ1:2019 về An toàn tời trục mỏ
Ngày 14/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2016/BCT/SĐ1:2019 về An toàn tời trục mỏ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2016/BCT/SĐ1:2019 Ngày ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học
Ngày 09/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-32-1:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 09/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-31-1:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-31-2:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-31-3:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT về Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT về Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN101:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN102:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT về Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT về Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN22:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
Ngày 07/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN67:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT về Kết cấu an toàn chống chảy của xe cơ giới
Ngày 01/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT về Kết cấu an toàn chống chảy của xe cơ giới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2019/BGTVT về Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới
Ngày 01/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2019/BGTVT về Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN53:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho xe ô tô
Ngày 01/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho xe ô tô được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47:2019/BGTVT về Ắc quy chì - Axít, Lithium - Ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy
Ngày 01/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47:2019/BGTVT về Ắc quy chì - Axít, Lithium - Ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN47:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Ngày 01/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN82:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện
Ngày 01/08/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN91:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT về Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động
Ngày 05/07/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT về Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN104:2019/BGTVT Ngày ban hành: 05/07/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc
Ngày 10/06/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2019/BYT Ngày ban hành: 10/06/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
Ngày 26/04/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN120:2019/BGTVT Ngày ban hành: 26/04/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc
Ngày 21/03/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2019/BYT Ngày ban hành: 21/03/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Ngày 01/03/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2018/BGTVT Ngày ban hành: 01/03/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
Ngày 28/01/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN35:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/01/2019 Hiệu lực: