Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong 947 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại
Ngày 28/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN44:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự
Ngày 28/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN37:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
Ngày 28/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BTC Ngày ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT về Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz
Ngày 28/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT về Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN57:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT về Keo dán gỗ
Ngày 27/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT về Keo dán gỗ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03-01:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 27/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm
Ngày 26/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BXD Ngày ban hành: 26/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô
Ngày 26/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN13:2018/BXD Ngày ban hành: 26/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
Ngày 25/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2018/BLĐTBXH Ngày ban hành: 25/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Ngày 14/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-1:2018/BYT Ngày ban hành: 14/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý
Ngày 13/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN11:2018/BQP Ngày ban hành: 13/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2018/BCT về An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 05/12/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2018/BCT về An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2018/BCT Ngày ban hành: 05/12/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang di động dùng trong y tế
Ngày 15/11/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang di động dùng trong y tế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN15:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế
Ngày 15/11/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế
Ngày 15/11/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
Ngày 28/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN100:2018/BGTVT Ngày ban hành: 28/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình
Ngày 12/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2018/BLĐTBXH Ngày ban hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT về Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
Ngày 05/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT về Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-188:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
Ngày 01/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-30:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT về môi trường với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT về môi trường với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN31:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN65:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN66:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN67:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/08/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/08/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT về Thuốc thú y - Yêu cầu chung
Ngày 14/08/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT về Thuốc thú y - Yêu cầu chung được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-187:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 14/08/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 về Dầu nhờn động cơ đốt trong
Ngày 01/07/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 về Dầu nhờn động cơ đốt trong được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 01/07/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 về Quy phạm phân cấp và đóng phuơng tiện thủy nội địa
Ngày 21/06/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 về Quy phạm phân cấp và đóng phuơng tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 Ngày ban hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
Ngày 06/06/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 06/06/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
Ngày 20/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2018/BXD Ngày ban hành: 20/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về Dầu nhờn động cơ đốt trong
Ngày 15/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về Dầu nhờn động cơ đốt trong được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: