Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 367.484 văn bản.

Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị giao ban quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 25/10/2021, Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị giao ban quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 278/TB-VPCP Ngày ban hành: 25/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công điện 7776/CĐ-VPCP về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ điện
Ngày 25/10/2021, Công điện 7776/CĐ-VPCP về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 7776/CĐ-VPCP Ngày ban hành: 25/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 11212/BGTVT-CYT năm 2021 về dừng yêu cầu kê khai Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 25/10/2021, Công văn 11212/BGTVT-CYT năm 2021 về dừng yêu cầu kê khai Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11212/BGTVT-CYT Ngày ban hành: 25/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 277/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/10/2021, Thông báo 277/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 277/TB-VPCP Ngày ban hành: 24/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công điện 1420/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 23/10/2021, Công điện 1420/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1420/CĐ-TTg Ngày ban hành: 23/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 276/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý trong phòng chống dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/10/2021, Thông báo 276/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý trong phòng chống dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 276/TB-VPCP Ngày ban hành: 23/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1790/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/10/2021, Quyết định 1790/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1790/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3712/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 22/10/2021, Công văn 3712/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3712/LĐTBXH-TCGDNN Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/10/2021, Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12081/BTC-QLCS Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1665/QĐ-BTTTT năm 2021 về đính chính Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 22/10/2021, Quyết định 1665/QĐ-BTTTT năm 2021 về đính chính Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1665/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 3522/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22/10/2021, Kế hoạch 3522/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 3522/KH-BCĐ Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 22/10/2021, Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3722/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/10/2021, Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 274/TB-VPCP Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 7705/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/10/2021, Công văn 7705/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7705/VPCP-CN Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1775/QĐ-TTg năm 2021 về ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/10/2021, Quyết định 1775/QĐ-TTg năm 2021 về ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1775/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 273/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/10/2021, Thông báo 273/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 273/TB-VPCP Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 22/10/2021, Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1127/QĐ-BNV Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/10/2021, Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1774/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 272/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/10/2021, Thông báo 272/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 272/TB-VPCP Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 365/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 21/10/2021, Công văn 365/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 365/TANDTC-VP Ngày ban hành: 21/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực