Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 367.577 văn bản.

Thông báo 303/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về xây dựng Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/11/2021, Thông báo 303/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về xây dựng Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 303/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/11/2021, Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 483/TB-BGTVT Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 481/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/11/2021, Thông báo 481/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 481/TB-BGTVT Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 11728/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về điều chỉnh Hợp đồng Dự án BOT QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/11/2021, Công văn 11728/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về điều chỉnh Hợp đồng Dự án BOT QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11728/BGTVT-ĐTCT Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 301/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về mua sắm trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/11/2021, Thông báo 301/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về mua sắm trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 301/TB-VPCP Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1869/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 856/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 05/11/2021, Quyết định 1869/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 856/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1869/QĐ-TTg Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 11762/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đẩy nhanh công tác di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, thuộc tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/11/2021, Công văn 11762/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đẩy nhanh công tác di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, thuộc tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11762/BGTVT-CQLXD Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 302/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra và làm việc về sạt lở khu vực thi công hố móng công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/11/2021, Thông báo 302/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra và làm việc về sạt lở khu vực thi công hố móng công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 302/TB-VPCP Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 738/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 05/11/2021, Thông báo 738/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 738/TB-UBND Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 12661/BTC-QLCS năm 2021 về tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 05/11/2021, Công văn 12661/BTC-QLCS năm 2021 về tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12661/BTC-QLCS Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB năm 2021 về rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 05/11/2021, Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB năm 2021 về rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4130/BVHTTDL-TCCB Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 8105/VPCP-V.I thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/11/2021, Công văn 8105/VPCP-V.I thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8105/VPCP-V.I Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 300/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/11/2021, Thông báo 300/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 300/TB-VPCP Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 299/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/11/2021, Thông báo 299/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 299/TB-VPCP Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 9439/BYT-DP năm 2021 về đảm bảo an toàn trong tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/11/2021, Công văn 9439/BYT-DP năm 2021 về đảm bảo an toàn trong tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9439/BYT-DP Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL năm 2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 05/11/2021, Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL năm 2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 4122/HD-BVHTTDL Ngày ban hành: 05/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5086/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 04/11/2021, Quyết định 5086/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5086/QĐ-BYT Ngày ban hành: 04/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1862/QĐ-TTg năm 2021 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/11/2021, Quyết định 1862/QĐ-TTg năm 2021 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1862/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 8084/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/11/2021, Công văn 8084/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8084/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 04/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 04/11/2021, Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7616/BKHĐT-QLQH Ngày ban hành: 04/11/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực