×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 374.062 văn bản.

Loại: Thông báo   Số hiệu: 624/TB-BTC Ngày ban hành: 18/09/2020    Ngày hiệu lực: 18/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông báo   Số hiệu: 607/TB-TANDTC Ngày ban hành: 18/09/2020    Ngày hiệu lực: 18/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1422/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn   Số hiệu: 7772/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1423/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn   Số hiệu: 4974/BYT-DP Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1957/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1421/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn   Số hiệu: 1194/UBDT-CSDT Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2020/TT-BTNMT Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 03/11/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn   Số hiệu: 1259/TTg-KTTH Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn   Số hiệu: 4965/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn   Số hiệu: 3665/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành: 17/09/2020    Ngày hiệu lực: 17/09/2020 Tình trạng: Chưa xác định