Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 366.536 văn bản.

Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6118/BYT-DP Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Ngày 29/07/2021, Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2434/UBND-KT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3616/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/07/2021, Quyết định 3616/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3616/QĐ-BYT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 29/07/2021, Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1370/QĐ-TTg Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5187/VPCP-CN Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2512/UBND-VX Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2021, Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1369/QĐ-TTg Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/07/2021, Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2507/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4714/BNN-CN Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2838/BTTTT-TTCS Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2522/UBND-VX Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
Ngày 28/07/2021, Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 76/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/07/2021, Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 838/QĐ-BNV Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Ngày 28/07/2021, Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 14/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2702/SGDĐT-QLT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 204/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ tại Thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/07/2021, Thông báo 204/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ tại Thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 204/TB-VPCP Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4987/SYT-NVY Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2508/UBND-ĐT Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4482/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6058/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực