Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 769/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/06/2022, Quyết định 769/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 769/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 182/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 4 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định xây dựng, kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thủy, sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/06/2022, Thông báo 182/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 4 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định xây dựng, kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thủy, sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 182/TB-VPCP Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 24/06/2022, Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2169/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 304/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 24/06/2022, Công văn 304/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 304/LĐLĐ Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
Ngày 24/06/2022, Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 767/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2022, Quyết định 767/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 767/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Ngày 23/06/2022, Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 19/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3853/VPCP-CN năm 2022 triển khai Nghị quyết về dự án đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 3853/VPCP-CN năm 2022 triển khai Nghị quyết về dự án đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3853/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2022, Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 765/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2022, Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 766/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3309/BYT-DP năm 2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 3309/BYT-DP năm 2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3309/BYT-DP Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 180/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2022, Thông báo 180/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 180/TB-VPCP Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3556/BTNMT-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 3556/BTNMT-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3556/BTNMT-KHTC Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2146/LĐTBXH-VPQGGN Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2150/LĐTBXH-VPQGGN Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
Ngày 22/06/2022, Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 733/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/06/2022, Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 749/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 781/QĐ-BGTVT năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tại Vĩnh Xương - Thường Phước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 22/06/2022, Quyết định 781/QĐ-BGTVT năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tại Vĩnh Xương - Thường Phước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 781/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2022 về phát động thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 22/06/2022, Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2022 về phát động thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” do thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 140/KH-UBND Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ
Ngày 22/06/2022, Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1792/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra