Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 354.157 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 3087/QĐ-BYT Ngày ban hành: 16/07/2020    Ngày hiệu lực: 16/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 104/NQ-CP Ngày ban hành: 10/07/2020    Ngày hiệu lực: 10/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 992/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/07/2020    Ngày hiệu lực: 10/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 998/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/07/2020    Ngày hiệu lực: 10/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 912/QĐ-BXD Ngày ban hành: 09/07/2020    Ngày hiệu lực: 09/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 980/QĐ-TTg Ngày ban hành: 09/07/2020    Ngày hiệu lực: 09/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 15/2020/TT-BTTTT Ngày ban hành: 09/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN101:2020/BTTTT Ngày ban hành: 09/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2497/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành: 09/07/2020    Ngày hiệu lực: 09/07/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: 79/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/07/2020    Ngày hiệu lực: 21/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực