Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 364.845 văn bản.

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 19/01/2021, Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 15/HD-VKSTC Ngày ban hành: 19/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Ngày 18/01/2021, Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 158/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 09/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
Ngày 18/01/2021, Quyết định 09/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/QĐ-BCĐ389 Ngày ban hành: 18/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389
Ngày 18/01/2021, Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/QĐ-BCĐ389 Ngày ban hành: 18/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 18/01/2021, Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 356/BNN-TCLN Ngày ban hành: 18/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 18/01/2021, Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 300/QĐ-BNN-TT Ngày ban hành: 18/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 18/01/2021, Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 3/CT-TTg Ngày ban hành: 18/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/01/2021, Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 378/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 16/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/01/2021, Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 13/TB-VPCP Ngày ban hành: 16/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/01/2021, Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 73/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 383/VPCP-NN năm 2021 dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/01/2021, Công văn 383/VPCP-NN năm 2021 dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 383/VPCP-NN Ngày ban hành: 16/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/01/2021, Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 379/VPCP-CN Ngày ban hành: 16/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/01/2021, Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 72/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 15/01/2021, Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 132/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 162/QLD-MP năm 2021 về cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 15/01/2021, Công văn 162/QLD-MP năm 2021 về cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 162/QLD-MP Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 354/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 15/01/2021, Công văn 354/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 354/VPCP-NN Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Ngày 15/01/2021, Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 61/TB-KCB Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 15/01/2021, Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 209/BNV-BCĐ Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Ngày 15/01/2021, Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 162/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 15/01/2021, Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 13/HD-VKSTC Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí