Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 348.993 văn bản.

Công văn 1553/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 08/05/2020
Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
Công văn 2733/TCHQ-TXNK năm 2020 về phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Nghị quyết 170/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1727/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 567/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020

Menu