Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 366.554 văn bản.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 14/07/2021, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 14/07/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 14/07/2021, Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 13/07/2021, Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1163/QĐ-TTg Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định và phê duyệt: Dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 13/07/2021, Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định và phê duyệt: Dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 21/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 13/07/2021, Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 13/07/2021, Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 18/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 13/07/2021, Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 13/07/2021, Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 23/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/07/2021, Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 57/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2021, Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 73/NQ-CP Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2021, Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1157/QĐ-TTg Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5533/BYT-MT năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 5533/BYT-MT năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5533/BYT-MT Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4638/VPCP-KGVX năm 2021 về thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 4638/VPCP-KGVX năm 2021 về thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4638/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4104/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 4104/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4104/BCT-TTTN Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5522/BYT-MT Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 14/CĐ-CTUBND năm 2021 về quyết tâm triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do thành phố Hà Nội điện
Ngày 12/07/2021, Công điện 14/CĐ-CTUBND năm 2021 về quyết tâm triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do thành phố Hà Nội điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 14/CĐ-CTUBND Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4426/SYT-NVY năm 2021 thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 11/07/2021, Công văn 4426/SYT-NVY năm 2021 thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4426/SYT-NVY Ngày ban hành: 11/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3386/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2012/TT-BYT
Ngày 10/07/2021, Quyết định 3386/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2012/TT-BYT được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3386/QĐ-BYT Ngày ban hành: 10/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực