Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 392.400 văn bản.

Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Ngày 06/01/2022, Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 21/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Ngày 06/01/2022, Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày 06/01/2022, Quyết định 09/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày 06/01/2022, Quyết định 01/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Ngày 06/01/2022, Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 106/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Ngày 06/01/2022, Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 106/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 06/01/2022, Quyết định 01/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Kế hoạch 04/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2022 do Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 06/01/2022, Kế hoạch 04/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2022 do Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 04/KH-UBND Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 04/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình vận tải đường sắt năm 2021, kế hoạch vận tải đường sắt năm 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2022, Thông báo 04/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình vận tải đường sắt năm 2021, kế hoạch vận tải đường sắt năm 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 04/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 3/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2022, Thông báo 3/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 3/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 3/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2022, Thông báo 3/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 3/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 7/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 thành phố Hà Nội" sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2022, Quyết định 7/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 thành phố Hà Nội" sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 7/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2022, Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173 do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 05/01/2022, Quyết định 02/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173 do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/QĐ-QLD Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 26/KH-UBND triển khai Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 năm 2022
Ngày 05/01/2022, Kế hoạch 26/KH-UBND triển khai Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 26/KH-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2022 về Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05/01/2022, Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2022 về Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 30/KH-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Ngày 05/01/2022, Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 03/KH-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 05/01/2022, Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2022 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 28/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 05/01/2022, Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
Ngày 05/01/2022, Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 01/KH-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định