Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 392.400 văn bản.

Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày 12/01/2022, Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 09/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BYT về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/01/2022, Chỉ thị 01/CT-BYT về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 01/CT-BYT Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 13/TB-VPCP năm 2022 về kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc, kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 12/01/2022, Thông báo 13/TB-VPCP năm 2022 về kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc, kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 13/TB-VPCP Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 14/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 12/01/2022, Thông báo 14/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 14/TB-VPCP Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 77/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Ngày 12/01/2022, Quyết định 77/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 77/QĐ-BYT Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 15/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 12/01/2022, Thông báo 15/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 15/TB-VPCP Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội ban hành
Ngày 11/01/2022, Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 43/2022/QH15 Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 11/01/2022, Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 04/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030", phê duyệt tại Quyết định 2282/QĐ-TTg do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Ngày 11/01/2022, Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030", phê duyệt tại Quyết định 2282/QĐ-TTg do tỉnh Tuyên Quang ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 05/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Ngày 11/01/2022, Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 20/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Trang thiết bị y tế; Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ngày 11/01/2022, Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Trang thiết bị y tế; Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 20/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
Ngày 11/01/2022, Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 19/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày 11/01/2022, Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 57/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
Ngày 11/01/2022, Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 66/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 42/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 11/01/2022, Quyết định 42/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 42/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 11/01/2022, Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 43/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày 11/01/2022, Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 39/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 28/CĐ-TTg năm 2022 về thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 11/01/2022, Công điện 28/CĐ-TTg năm 2022 về thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công điện   Số hiệu: 28/CĐ-TTg Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 11/01/2022, Quyết định 37/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 37/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 55/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 11/01/2022, Công điện 55/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công điện   Số hiệu: 55/CĐ-BYT Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực