Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 411.100 văn bản.

Công văn 3460/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3460/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3460/BCT-TTTN Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 21/06/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2144/BVHTTDL-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2144/BVHTTDL-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2144/BVHTTDL-TCCB Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 20/06/2022, Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2400/TCHQ-GSQL năm 2022 về gia hạn giàn khoan tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2400/TCHQ-GSQL năm 2022 về gia hạn giàn khoan tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2400/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Ngày 20/06/2022, Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2154/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1037/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1037/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1037/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2402/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2402/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2402/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2598/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
Ngày 20/06/2022, Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 732/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2062/SGDĐT-CTTT năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 20/06/2022, Công văn 2062/SGDĐT-CTTT năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2062/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 684/DP-DT năm 2022 về tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 684/DP-DT năm 2022 về tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 684/DP-DT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
Ngày 20/06/2022, Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 724/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
Ngày 20/06/2022, Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 377/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 20/06/2022, Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 397/KH-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2404/TCHQ-PC năm 2022 về tự kiểm tra, xử lý văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2404/TCHQ-PC năm 2022 về tự kiểm tra, xử lý văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2404/TCHQ-PC Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý do tỉnh Nam Định ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2022 quy định về thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý do tỉnh Nam Định ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1124/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1289/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1289/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1289/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1756/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Ngày 20/06/2022, Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 323/QĐ-QLD Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra