Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 366.584 văn bản.

Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4714/BNN-CN Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2838/BTTTT-TTCS Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2522/UBND-VX Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
Ngày 28/07/2021, Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 76/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/07/2021, Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 838/QĐ-BNV Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Ngày 28/07/2021, Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 14/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2702/SGDĐT-QLT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 204/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ tại Thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/07/2021, Thông báo 204/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ tại Thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 204/TB-VPCP Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4987/SYT-NVY Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2508/UBND-ĐT Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4482/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6058/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5104/VPCP-CN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4481/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2201/QĐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 27/07/2021, Quyết định 2201/QĐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2201/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4469/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4469/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4469/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7630/BGTVT-VT Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét
Ngày 26/07/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-35:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 26/07/2021, Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 13/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông báo 202/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2021, Thông báo 202/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 202/TB-VPCP Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định