Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 354.182 văn bản.

Loại: Nghị định Số hiệu: 78/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/07/2020    Ngày hiệu lực: 19/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1122/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 06/07/2020    Ngày hiệu lực: 06/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 955/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/07/2020    Ngày hiệu lực: 06/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 87/2020/TT-BQP Ngày ban hành: 05/07/2020    Ngày hiệu lực: 22/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 13/2020/TT-BTTTT Ngày ban hành: 03/07/2020    Ngày hiệu lực: 19/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2078/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/07/2020    Ngày hiệu lực: 03/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 844/CT-TTg Ngày ban hành: 03/07/2020    Ngày hiệu lực: 03/07/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 952/QĐ-TTg Ngày ban hành: 03/07/2020    Ngày hiệu lực: 03/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công điện Số hiệu: 3592/CĐ-BYT Ngày ban hành: 02/07/2020    Ngày hiệu lực: 02/07/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 19/CT-UBND Ngày ban hành: 02/07/2020    Ngày hiệu lực: 02/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 73/KH-UBND Ngày ban hành: 01/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: 76/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 74/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/07/2020    Ngày hiệu lực: 15/08/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 75/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực