Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 366.584 văn bản.

Công văn 5533/BYT-MT năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 5533/BYT-MT năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5533/BYT-MT Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4638/VPCP-KGVX năm 2021 về thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 4638/VPCP-KGVX năm 2021 về thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4638/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4104/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 4104/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4104/BCT-TTTN Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2021, Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5522/BYT-MT Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 14/CĐ-CTUBND năm 2021 về quyết tâm triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do thành phố Hà Nội điện
Ngày 12/07/2021, Công điện 14/CĐ-CTUBND năm 2021 về quyết tâm triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do thành phố Hà Nội điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 14/CĐ-CTUBND Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4426/SYT-NVY năm 2021 thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 11/07/2021, Công văn 4426/SYT-NVY năm 2021 thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4426/SYT-NVY Ngày ban hành: 11/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3386/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2012/TT-BYT
Ngày 10/07/2021, Quyết định 3386/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2012/TT-BYT được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3386/QĐ-BYT Ngày ban hành: 10/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 941/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 10/07/2021, Công điện 941/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 941/CĐ-TTg Ngày ban hành: 10/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
Ngày 09/07/2021, Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-BNG Ngày ban hành: 09/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 08/07/2021, Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 55/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải điện
Ngày 08/07/2021, Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 08/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3355/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/07/2021, Quyết định 3355/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3355/QĐ-BYT Ngày ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 07/07/2021, Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 07/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 07/07/2021, Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 07/07/2021, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 23/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 06/07/2021, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4456/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo kết quả 01 năm thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/07/2021, Công văn 4456/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo kết quả 01 năm thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4456/VPCP-CN Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày 06/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 4209/SYT-NVY năm 2021 về quy trình chuyển trường hợp mắc COVID-19 (F0) đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 06/07/2021, Công văn 4209/SYT-NVY năm 2021 về quy trình chuyển trường hợp mắc COVID-19 (F0) đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4209/SYT-NVY Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 177/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/07/2021, Thông báo 177/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 177/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định