Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 392.400 văn bản.

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
Ngày 04/01/2022, Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 04/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Ngày 04/01/2022, Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày 04/01/2022, Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nội vụ thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 04/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND về đẩy mạnh phát động phong trào thi yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
Ngày 04/01/2022, Chỉ thị 01/CT-UBND về đẩy mạnh phát động phong trào thi yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 2/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/01/2022, Thông báo 2/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 2/TB-VPCP Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 01/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/01/2022, Quyết định 01/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
Ngày 04/01/2022, Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 01/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2022 về Quy chế công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 04/01/2022, Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2022 về Quy chế công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/QĐ-TANDTC Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2022/TT-BQP quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý
Ngày 03/01/2022, Thông tư 01/2022/TT-BQP quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2022/TT-BQP Ngày ban hành: 03/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông báo 1/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/01/2022, Thông báo 1/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 1/TB-VPCP Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1792/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày 31/12/2021, Quyết định 1792/QĐ-BHXH công bố công khai số liệu phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1792/QĐ-BHXH Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
Ngày 31/12/2021, Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 47/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 81/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức, cá nhân đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022-2026)
Ngày 31/12/2021, Quyết định 81/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức, cá nhân đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022-2026) được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 81/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 82/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 31/12/2021, Quyết định 82/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 82/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3058/QĐ-BCT năm 2021 về Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 3058/QĐ-BCT năm 2021 về Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3058/QĐ-BCT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định1469/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng
Ngày 31/12/2021, Quyết định1469/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1469/QĐ-BXD Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 52/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày 31/12/2021, Quyết định 52/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 52/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 4998/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 4998/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4998/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1795/QĐ-BHXH năm 2021 công bố công khai số liệu phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 1795/QĐ-BHXH năm 2021 công bố công khai số liệu phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1795/QĐ-BHXH Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 4971/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 4971/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4971/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực