Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 348.995 văn bản.

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Công văn 454/KTNN-TH về không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 08/05/2020
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 06/05/2020
Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 06/05/2020
Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Kế hoạch 85/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Công văn 1062/SNV-CCVC về đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Thông báo 373/TB-UBND kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, mùa mưa năm 2020 Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 08/06/2020
Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về bố trí chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 09/06/2020
Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020

Menu