Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Ngày 15/06/2022, Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1619/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 11/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Nam Định
Ngày 15/06/2022, Chỉ thị 11/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Nam Định được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025
Ngày 15/06/2022, Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 81/KH-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2487/BGDĐT-GDĐH về báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và gửi đề nghị phê duyệt chỉ tiêu năm 2022 của các địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 2487/BGDĐT-GDĐH về báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và gửi đề nghị phê duyệt chỉ tiêu năm 2022 của các địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2487/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do tỉnh Tiền Giang ban hành
Ngày 15/06/2022, Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do tỉnh Tiền Giang ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 10/CT-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3975/BKHĐT-QLĐT năm 2022 về đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 3975/BKHĐT-QLĐT năm 2022 về đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3975/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3384/BCT-CTĐP năm 2022 về tăng cường chỉ đạo thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn do Bộ Công thương ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 3384/BCT-CTĐP năm 2022 về tăng cường chỉ đạo thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3384/BCT-CTĐP Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2333/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 2333/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2333/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2003/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 2003/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2003/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1002/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 15/06/2022, Quyết định 1002/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1002/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3157/BHXH-QLT năm 2022 về đính chính Thông báo 2659/TB-BHXH hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 3157/BHXH-QLT năm 2022 về đính chính Thông báo 2659/TB-BHXH hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3157/BHXH-QLT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1119/QĐ-BKHĐT năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 15/06/2022, Quyết định 1119/QĐ-BKHĐT năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1119/QĐ-BKHĐT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1120/QĐ-BKHĐT năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 15/06/2022, Quyết định 1120/QĐ-BKHĐT năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1120/QĐ-BKHĐT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 173/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 15/06/2022, Thông báo 173/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 173/TB-VPCP Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 174/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 15/06/2022, Thông báo 174/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 174/TB-VPCP Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục, phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Ngày 15/06/2022, Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục, phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 324/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1982/GDĐT-GDTXCNĐH về tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày 15/06/2022, Công văn 1982/GDĐT-GDTXCNĐH về tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1982/GDĐT-GDTXCNĐH Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3900/BKHĐT-KTNN năm 2022 hướng dẫn thực hiện nội dung về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 3900/BKHĐT-KTNN năm 2022 hướng dẫn thực hiện nội dung về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3900/BKHĐT-KTNN Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 378/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030
Ngày 14/06/2022, Kế hoạch 378/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 378/KH-UBND Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1576/BHXH-CSYT năm 2022 đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 1576/BHXH-CSYT năm 2022 đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1576/BHXH-CSYT Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra