Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 348.993 văn bản.

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 30/04/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 08/05/2020
Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Thông báo 163/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn tại văn bản 2827/VPCP-KTTH; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Công văn 2234/BYT-MT năm 2020 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Quyết định 1807/QĐ-BYT Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Công văn 1456/UBND-KT năm 2020 về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Kế hoạch 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành Ban hành: 21/04/2020
Công văn 1154/GDĐT-TrH năm 2020 hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học do Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Chỉ thị 01/CT-BKHCN năm 2020 về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Thông báo 357/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 37) Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Thông báo 252/TB-BGDĐT năm 2020 đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Công văn 3152/VPCP-KGVX năm 2020 về nhu cầu máy thở phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Công văn 25221/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Công văn 25222/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020

Menu