Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong 392.400 văn bản.

Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2022 do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2022 do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 97/QĐ-ĐTĐL Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2264/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2264/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2264/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Ngày 31/12/2021, Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 142/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2314/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2314/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2314/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2260/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 11/CĐ-TCT năm 2021 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi tiêu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
Ngày 31/12/2021, Công điện 11/CĐ-TCT năm 2021 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi tiêu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 11/CĐ-TCT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 26/2021/TT-BTTTT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 26/2021/TT-BTTTT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 26/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4996/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày 31/12/2021, Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 136/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 137/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 34/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày 31/12/2021, Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 24/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 5017/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5017/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Chi cục thuế cấp huyện; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Chi cục thuế cấp huyện; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 25/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 769/QĐ-QLD Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1850/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 31/12/2021, Công điện 1850/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1850/CĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2242/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, Giai đoạn 1" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, Giai đoạn 1" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2259/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực