Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong 366.584 văn bản.

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 28/06/2021, Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường trách nhiệm hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 06/CT-VKSTC Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3122/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/06/2021, Quyết định 3122/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3122/QĐ-BYT Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 28/06/2021, Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6131/BGTVT-CYT Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5169/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/06/2021, Công văn 5169/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5169/BYT-DP Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5152/BYT-MT năm 2021 thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/06/2021, Công văn 5152/BYT-MT năm 2021 thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5152/BYT-MT Ngày ban hành: 27/06/2021 Hiệu lực: Hết hiệu lực
Công văn 5142/BYT-MT năm 2021 về thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/06/2021, Công văn 5142/BYT-MT năm 2021 về thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5142/BYT-MT Ngày ban hành: 26/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3753/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 26/06/2021, Công văn 3753/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3753/BCT-TTTN Ngày ban hành: 26/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
Ngày 25/06/2021, Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 32/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 25/06/2021, Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2006/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 25/06/2021, Công văn 2006/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2006/UBND-KGVX Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 25/06/2021, Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hậu Giang ban hành
Ngày 25/06/2021, Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hậu Giang ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1195/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
Ngày 25/06/2021, Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 150/KH-UBND Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Hướng dẫn liên ngành 9728/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 25/06/2021, Hướng dẫn liên ngành 9728/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 9728/HDLN:YT-GDĐT Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4233/VPCP-CN năm 2021 báo cáo Chính phủ về thực hiện lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 25/06/2021, Công văn 4233/VPCP-CN năm 2021 báo cáo Chính phủ về thực hiện lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4233/VPCP-CN Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3092/QĐ-BYT năm 2021 triển khai th� điểm �Hướng dẫn c�ch ly y tế ph�ng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh� do Bộ trưởng Bộ Y tế ban h�nh
Ngày 25/06/2021, Quyết định 3092/QĐ-BYT năm 2021 triển khai th� điểm �Hướng dẫn c�ch ly y tế ph�ng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh� do Bộ trưởng Bộ Y tế ban h�nh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3092/QĐ-BYT Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Ngày 25/06/2021, Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 61/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 25/06/2021, Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 25/06/2021, Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng do tỉnh Cao Bằng ban hành
Ngày 24/06/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng do tỉnh Cao Bằng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực