Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong 411.100 văn bản.

Công văn 1991/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 1991/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1991/TCT-TTKT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 10/06/2022, Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 255/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2022 về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 10/06/2022, Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2022 về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 116/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 6686/CTTPHCM-TTHT năm 2022 tuyên truyền về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 6686/CTTPHCM-TTHT năm 2022 tuyên truyền về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6686/CTTPHCM-TTHT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 6687/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 6687/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6687/CTTPHCM-TTHT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công điện 08/CĐ-TCT năm 2022 về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế điện
Ngày 10/06/2022, Công điện 08/CĐ-TCT năm 2022 về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 08/CĐ-TCT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 10/06/2022, Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 162/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3637/VPCP-CN năm 2022 về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 3637/VPCP-CN năm 2022 về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3637/VPCP-CN Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 976/QĐ-BKHCN về Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 10/06/2022, Quyết định 976/QĐ-BKHCN về Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 976/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 866/QĐ-SGDĐT năm 2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 10/06/2022, Quyết định 866/QĐ-SGDĐT năm 2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 866/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
Ngày 10/06/2022, Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1862/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1035/QĐ UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
Ngày 10/06/2022, Quyết định 1035/QĐ UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1035/QĐUBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1149/QĐ-BCT năm 2022 về rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 10/06/2022, Quyết định 1149/QĐ-BCT năm 2022 về rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1149/QĐ-BCT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2466/BNV-TCCB về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 2466/BNV-TCCB về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2466/BNV-TCCB Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2019/BVHTTDL-NTBD năm 2022 về chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 2019/BVHTTDL-NTBD năm 2022 về chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2019/BVHTTDL-NTBD Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3641/VPCP-KGVX năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 3641/VPCP-KGVX năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3641/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Giang ban hành
Ngày 10/06/2022, Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Giang ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 338/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 867/QĐ-SGDĐT năm 2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng tú tài (A-level) cho 02 trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 10/06/2022, Quyết định 867/QĐ-SGDĐT năm 2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng tú tài (A-level) cho 02 trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 867/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 10/06/2022, Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2022 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 163/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 10/06/2022, Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra