Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 301 đến 320 trong 407.471 văn bản.

Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ngày 05/05/2022, Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 785/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Ngày 05/05/2022, Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 910/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế trong lĩnh vực Nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế trong lĩnh vực Nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1130/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 844/QĐ-CT năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 05/05/2022, Quyết định 844/QĐ-CT năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 844/QĐ-CT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1547/BXD-QHKT năm 2022 triển khai thi hành Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 1547/BXD-QHKT năm 2022 triển khai thi hành Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1547/BXD-QHKT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026
Ngày 05/05/2022, Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 137/KH-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã)
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã) được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1082/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1080/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 05/05/2022, Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 181/KH-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1297/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1296/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1388/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Điều 46 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 1388/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Điều 46 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1388/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1206/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2353/BCT-TKNL năm 2022 về xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2023
Ngày 05/05/2022, Công văn 2353/BCT-TKNL năm 2022 về xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2023 được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2353/BCT-TKNL Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa
Ngày 05/05/2022, Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
Ngày 05/05/2022, Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 16/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Ngày 05/05/2022, Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 229/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1484/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1484/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1484/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05/05/2022, Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1480/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4327/BGTVT-CQLXD năm 2022 về tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 05/05/2022, Công văn 4327/BGTVT-CQLXD năm 2022 về tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4327/BGTVT-CQLXD Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra