Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 321 đến 340 trong 407.471 văn bản.

Công văn 1038/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do COVAX Facility viện trợ do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 1038/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do COVAX Facility viện trợ do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1038/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1379/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh_Lần 2
Ngày 05/05/2022, Công văn 1379/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh_Lần 2 được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1379/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 05/05/2022, Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 1537/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3520/QLD-CL năm 2022 về thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt do Cục Quản lý dược ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 3520/QLD-CL năm 2022 về thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt do Cục Quản lý dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3520/QLD-CL Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4358/BGTVT-VT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 4358/BGTVT-VT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4358/BGTVT-VT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Ngày 05/05/2022, Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 15-NQ/TW Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1582/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng Camera do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 1582/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng Camera do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1582/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1581/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5 do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 1581/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5 do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1581/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 578/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/05/2022, Quyết định 578/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 578/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 578/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/05/2022, Quyết định 578/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 578/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1573/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 05/05/2022, Công văn 1573/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1573/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 114/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 04/05/2022, Nghị quyết 114/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 114/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 128/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 04/05/2022, Nghị quyết 128/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 128/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2022
Ngày 04/05/2022, Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 70/KH-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Ngày 04/05/2022, Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do tỉnh Lạng Sơn ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 105/KH-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 04/05/2022, Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 12/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Ngày 04/05/2022, Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 841/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND
Ngày 04/05/2022, Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 10/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa, chuyên đề học tập lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
Ngày 04/05/2022, Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa, chuyên đề học tập lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 855/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 04/05/2022, Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1399/LĐTBXH-VL Ngày ban hành: 04/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra