Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 401 đến 420 trong 415.768 văn bản.

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2022 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2022 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 36/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 37/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2022 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2022 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 38/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 40/NQ-HĐND về điều chỉnh, loại bỏ khỏi danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 40/NQ-HĐND về điều chỉnh, loại bỏ khỏi danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 40/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 05/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 06/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 07/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 08/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 09/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 10/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 11/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 12/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 13/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 về Điều tra, khảo sát “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2022-2025
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 về Điều tra, khảo sát “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 131/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 385/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 385/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 385/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 386/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 387/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 387/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 387/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
Ngày 22/07/2022, Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 713/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Ngày 22/07/2022, Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1857/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Ngày 22/07/2022, Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 895/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực: