Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 341 đến 360 trong 406.846 văn bản.

Thông báo 130/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Thông báo 130/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 130/TB-VPCP Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2662/VPCP-KGVX năm 2022 về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Công văn 2662/VPCP-KGVX năm 2022 về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2662/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2663/VPCP-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Công văn 2663/VPCP-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2663/VPCP-NN Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 27/04/2022, Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 131/KH-UBND Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 129/TB-VPCP năm 2022 về kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Thông báo 129/TB-VPCP năm 2022 về kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 129/TB-VPCP Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Ngày 27/04/2022, Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1435/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 387/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Công văn 387/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 387/TTg-NN Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 27/04/2022, Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1426/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 51/QĐ-BCĐCCHC năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Ngày 27/04/2022, Quyết định 51/QĐ-BCĐCCHC năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 51/QĐ-BCĐCCHC Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Hướng dẫn 586/HD-BYT về công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/04/2022, Hướng dẫn 586/HD-BYT về công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2022 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 586/HD-BYT Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2150/BYT-BH năm 2022 thông báo hệ số điều chỉnh (k) và góp ý hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/04/2022, Công văn 2150/BYT-BH năm 2022 thông báo hệ số điều chỉnh (k) và góp ý hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2150/BYT-BH Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1527/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 27/04/2022, Quyết định 1527/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1527/QĐ-BNN-TCTS Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1531/QĐ-BNN-PC năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 27/04/2022, Quyết định 1531/QĐ-BNN-PC năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1531/QĐ-BNN-PC Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 769/QĐ-BTTTT năm 2022 hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 27/04/2022, Quyết định 769/QĐ-BTTTT năm 2022 hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 769/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2139/BYT-TB-CT năm 2022 bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/04/2022, Công văn 2139/BYT-TB-CT năm 2022 bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2139/BYT-TB-CT Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 27/04/2022, Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 486/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 523/QĐ-TTg Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2129/BYT-DP năm 2022 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/04/2022, Công văn 2129/BYT-DP năm 2022 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2129/BYT-DP Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Quyết định 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 11/2022/QĐ-TTg Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2022 bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2022 bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 60/NQ-CP Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra