Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/06/2022, Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 18/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 3495/KH-UBND năm 2022 về phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 09/06/2022, Kế hoạch 3495/KH-UBND năm 2022 về phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 3495/KH-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1256/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 1256/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1256/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2057/BXD-KHCN năm 2022 hướng dẫn về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 2057/BXD-KHCN năm 2022 hướng dẫn về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2057/BXD-KHCN Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1121/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Giang
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1151/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1969/TCT-KTNB năm 2022 triển khai thực hiện văn bản mới thi hành Luật Khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 1969/TCT-KTNB năm 2022 triển khai thực hiện văn bản mới thi hành Luật Khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1969/TCT-KTNB Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3590/VPCP-PL về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 3590/VPCP-PL về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3590/VPCP-PL Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 439/PVTM-P1 năm 2022 về tiêu chí xác định thép kỹ thuật điện do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 439/PVTM-P1 năm 2022 về tiêu chí xác định thép kỹ thuật điện do Cục Phòng vệ thương mại ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 439/PVTM-P1 Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1116/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
Ngày 09/06/2022, Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 889/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 5134/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
Ngày 09/06/2022, Quyết định 5134/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5134/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 309/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Ngày 09/06/2022, Quyết định 309/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 309/QĐ-QLD Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 103/QĐ-YDCT năm 2022 về Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
Ngày 09/06/2022, Quyết định 103/QĐ-YDCT năm 2022 về Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 103/QĐ-YDCT Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 104/QĐ-YDCT năm 2022 về Danh mục 20 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
Ngày 09/06/2022, Quyết định 104/QĐ-YDCT năm 2022 về Danh mục 20 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5 do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 104/QĐ-YDCT Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2153/TCHQ-TXNK năm 2022 về thu phí xuất khẩu cà phê do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 2153/TCHQ-TXNK năm 2022 về thu phí xuất khẩu cà phê do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2153/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 09/06/2022, Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 19/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1242/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2224/BTTTT-THH về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn trong năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 2224/BTTTT-THH về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn trong năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2224/BTTTT-THH Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2146/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 2146/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2146/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra