Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 348.993 văn bản.

Thông báo 346/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 36) Ban hành: 18/04/2020
Ngày hiệu lực: 18/04/2020
Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành Ban hành: 18/04/2020
Ngày hiệu lực: 18/04/2020
Công văn 1420/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 18/04/2020
Ngày hiệu lực: 18/04/2020
Công văn 2146/BYT-BH năm 2020 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Chính phủ ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Quyết định 536/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Quyết định 987/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dụng trẻ em trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Quyết định 1762/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính" do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Quyết định 1152/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Công văn 4347/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Thông báo 159/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Thông tư 08/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/11/2020
Quyết định 537/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2020 công bố sửa đổi Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025 Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 17/04/2020
Thông tư 28/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: 02/06/2020

Menu