Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong 366.584 văn bản.

Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2021, Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 985/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Ngày 23/06/2021, Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1323/TCGDNN-KĐCL Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2021, Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 62/NQ-CP Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3020/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/06/2021, Quyết định 3020/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3020/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
Ngày 23/06/2021, Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 758/QĐ-BNV Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5019/BYT-DP năm 2021 về chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/06/2021, Công văn 5019/BYT-DP năm 2021 về chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5019/BYT-DP Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4188/VPCP-TKBT năm 2021 về chuẩn bị báo cáo do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV của Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2021, Công văn 4188/VPCP-TKBT năm 2021 về chuẩn bị báo cáo do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV của Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4188/VPCP-TKBT Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4184/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo, kiến nghị về tình hình ma túy nổi lên gần đây do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2021, Công văn 4184/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo, kiến nghị về tình hình ma túy nổi lên gần đây do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4184/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5015/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/06/2021, Công văn 5015/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5015/BYT-MT Ngày ban hành: 23/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
Ngày 22/06/2021, Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 22/06/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
Ngày 22/06/2021, Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1319/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 22/06/2021, Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1127/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1130/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
Ngày 22/06/2021, Quyết định 1130/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1130/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngày 21/06/2021, Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 71/2021/TT-BQP Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND và 33/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
Ngày 21/06/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND và 33/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày 21/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN125:2021/BTTTT Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 3786/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 20/06/2021, Công văn 3786/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3786/SYT-NVY Ngày ban hành: 20/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2021/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 19/06/2021, Công văn 2021/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2021/UBND-VX Ngày ban hành: 19/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 19/06/2021, Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 6346/TB-SGTVT Ngày ban hành: 19/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định