Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong 392.250 văn bản.

Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về cho phép thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 30/12/2021, Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về cho phép thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 12/2021/NQ-UBTVQH15 Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5432/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 30/12/2021, Quyết định 5432/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5432/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3356/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
Ngày 30/12/2021, Quyết định 3356/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3356/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
Ngày 30/12/2021, Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 37/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 2230/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 và năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 2230/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 và năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2230/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
Ngày 30/12/2021, Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 129/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2021 về giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Ngày 30/12/2021, Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2021 về giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 853/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2240/QĐ-TTg phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kinh phí thực hiện chương trình năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 2240/QĐ-TTg phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kinh phí thực hiện chương trình năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2240/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 356/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông báo 356/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 356/TB-VPCP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Ngày 30/12/2021, Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 126/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5450/QĐ-UBND năm 2021 về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 30/12/2021, Quyết định 5450/QĐ-UBND năm 2021 về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5450/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5946/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự
Ngày 30/12/2021, Quyết định 5946/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5946/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2222/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2239/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 355/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án Thành lập Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông báo 355/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án Thành lập Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 355/TB-VPCP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 123/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 123/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 123/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 39/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2236/QĐ-TTg năm 2021 về giao dự toán chi ngân sách Nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 2236/QĐ-TTg năm 2021 về giao dự toán chi ngân sách Nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2236/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tham gia Dự án khu vực Nâng cao hiệu quả quản lý nước tưới trong hệ thống tưới tự chảy trong khu vực ASEAN sử dụng vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ hội nhập ASEAN-Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2021, Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tham gia Dự án khu vực Nâng cao hiệu quả quản lý nước tưới trong hệ thống tưới tự chảy trong khu vực ASEAN sử dụng vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ hội nhập ASEAN-Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2229/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực