Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 361 đến 380 trong 406.846 văn bản.

Thông báo 128/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2022, Thông báo 128/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 128/TB-VPCP Ngày ban hành: 27/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 798/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 26/04/2022, Quyết định 798/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 798/QĐ-CT Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2022 về vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long
Ngày 26/04/2022, Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2022 về vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 811/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên
Ngày 26/04/2022, Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 192/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 194/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày 26/04/2022, Nghị quyết 194/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 194/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 189/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày 26/04/2022, Nghị quyết 189/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 189/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 190/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025
Ngày 26/04/2022, Nghị quyết 190/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 190/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 191/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2022 tỉnh Hưng Yên
Ngày 26/04/2022, Nghị quyết 191/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2022 tỉnh Hưng Yên được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 191/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 về Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 26/04/2022, Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 về Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 80/KH-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 81/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022
Ngày 26/04/2022, Kế hoạch 81/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 81/KH-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày 26/04/2022, Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1233/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 635/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 26/04/2022, Quyết định 635/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 635/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 334/QĐ-BXD năm 2022 Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
Ngày 26/04/2022, Quyết định 334/QĐ-BXD năm 2022 Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 334/QĐ-BXD Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025
Ngày 26/04/2022, Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 914/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Ngày 26/04/2022, Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Quảng Ninh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 1266/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày 26/04/2022, Kế hoạch 1266/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 1266/KH-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1351/QĐ-UBND Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/04/2022, Quyết định 1351/QĐ-UBND Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1351/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 26/04/2022, Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 859/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 26/04/2022, Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 850/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 26/04/2022, Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 13/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra