Các gói dịch vụ

Đăng ký thành viên trả phí để được trải nghiệm đầy đủ các tiện ích của Hệ Thống Pháp Luật.
Thành viên đăng ký

MIỄN PHÍ

 • Xem và tải văn bản miễn phí
 • Xem tình trạng hiệu lực văn bản
 • Xem lược đồ của văn bản
 • Xem văn bản liên quan
 • Xem thủ tục hành chính
 • Xem hỏi đáp - pháp luật
 • Các tiện ích miễn phí khác
Thành viên trả phí

từ 10.000 đ

 • Tiện ích của thành viên MIỄN PHÍ
 • Xem và tải văn bản Tiếng Anh
 • Tiện ích chú thích tự động
 • Tiện ích dẫn chiếu tự động
 • Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
 • Xem đầy đủ hỏi đáp - pháp luật
 • Các tiện ích mở rộng khác