Các gói dịch vụ

Gói cước D1

10.000 đ
Sử dụng 2 ngày

 • Xem Nội dung chú thích
 • Xem Nội dung dẫn chiếu
 • Xem Văn bản Tiếng Anh
 • Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
 • Xem Hỏi đáp pháp luật
Gói cước M1

99.000 đ
Sử dụng 1 tháng

 • Xem Nội dung chú thích
 • Xem Nội dung dẫn chiếu
 • Xem Văn bản Tiếng Anh
 • Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
 • Xem Hỏi đáp pháp luật
Gói cước Y1

399.000 đ
Sử dụng 1 năm

 • Xem Nội dung chú thích
 • Xem Nội dung dẫn chiếu
 • Xem Văn bản Tiếng Anh
 • Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
 • Xem Hỏi đáp pháp luật