Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 381 đến 400 trong 415.768 văn bản.

Quyết định 574/QĐ-BNV năm 2022 về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 25/07/2022, Quyết định 574/QĐ-BNV năm 2022 về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 574/QĐ-BNV Ngày ban hành: 25/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 888/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc tế về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/07/2022, Quyết định 888/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc tế về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 888/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 58/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành
Ngày 25/07/2022, Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 58/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 89/NQ-CP Ngày ban hành: 25/07/2022 Hiệu lực:
Thông báo 217/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án xây dựng đường giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/07/2022, Thông báo 217/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án xây dựng đường giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 217/TB-VPCP Ngày ban hành: 24/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030
Ngày 24/07/2022, Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 37/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4628/VPCP-KTTH năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2022, Công văn 4628/VPCP-KTTH năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4628/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 23/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4631/VPCP-CN năm 2022 về đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2022, Công văn 4631/VPCP-CN năm 2022 về đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4631/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4626/VPCP-CN năm 2022 về phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2022, Công văn 4626/VPCP-CN năm 2022 về phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4626/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4616/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2022, Công văn 4616/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4616/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4634/VPCP-CN năm 2022 về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2022, Công văn 4634/VPCP-CN năm 2022 về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4634/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 884/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2022, Quyết định 884/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 884/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày 22/07/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 134/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 134/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 134/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 130/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 31/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 531/KH-UBND về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành
Ngày 22/07/2022, Kế hoạch 531/KH-UBND về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 531/KH-UBND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 32/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2022 về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2022 về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 33/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2022 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2022 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 34/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 22/07/2022, Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 35/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/07/2022 Hiệu lực: