Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 392.250 văn bản.

Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 25/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 769/QĐ-QLD Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1850/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 31/12/2021, Công điện 1850/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1850/CĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2242/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, Giai đoạn 1" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, Giai đoạn 1" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2259/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2652/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2652/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2652/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2294/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 32/2021/TT-BYT Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 32/2021/TT-BYT Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 32/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5959/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5968/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5968/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5968/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 914/QĐ-UBDT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Ngày 31/12/2021, Quyết định 914/QĐ-UBDT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 914/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2262/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2262/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2262/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 7/2021/TT-BNV Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 127/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2263/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2263/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2263/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 167/NQ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3586/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 865/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 31/12/2021)
Ngày 31/12/2021, Thông báo 865/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 31/12/2021) được ban hành bởi...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 865/TB-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 36/CT-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 35/CT-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực