Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 348.995 văn bản.

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 26128/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trong năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 2824/BCT-XNK năm 2020 thực hiện Thông báo 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2020 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Quyết định 78/QĐ-HĐND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc do tỉnh Quảng Nam ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Quyết định 1165/QĐ-BCT năm 2020 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 21/04/2020
Nghị quyết 307/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục dự án vào Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Nghị quyết 311/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết 84/2016/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Nghị quyết 312/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 21/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020

Menu