Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 366.584 văn bản.

Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 51/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 50/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 50/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-BXD Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2021/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 6235/UBANHK-BGTVT năm 2021 về tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia ban hành
Ngày 30/06/2021, Công văn 6235/UBANHK-BGTVT năm 2021 về tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6235/UBANHK-BGTVT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 973/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh do Bộ Y tế điện
Ngày 30/06/2021, Công điện 973/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 973/CĐ-BYT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3238/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2021, Quyết định 3238/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3238/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3237/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2021, Quyết định 3237/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3237/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Quyết định 3236/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2021, Quyết định 3236/QĐ-BYT năm 2021 về Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3236/QĐ-BYT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1654/CQLXD-QLXD3 năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát hồ sơ thiết kế hệ thống ITS, thu phí Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
Ngày 29/06/2021, Công văn 1654/CQLXD-QLXD3 năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát hồ sơ thiết kế hệ thống ITS, thu phí Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1654/CQLXD-QLXD3 Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2304/BTTTT-THH năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 29/06/2021, Công văn 2304/BTTTT-THH năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2304/BTTTT-THH Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4340/VPCP-KGVX năm 2021 về chấn chỉnh công tác xét nghiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/06/2021, Công văn 4340/VPCP-KGVX năm 2021 về chấn chỉnh công tác xét nghiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4340/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2673/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 29/06/2021, Công văn 2673/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2673/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5205/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/06/2021, Công văn 5205/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5205/BYT-DP Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4320/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Thông báo 70/TB-VPCP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/06/2021, Công văn 4320/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Thông báo 70/TB-VPCP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4320/VPCP-NN Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/06/2021, Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 170/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo và trực tuyến với tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/06/2021, Thông báo 170/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo và trực tuyến với tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 170/TB-VPCP Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2249/BVHTTDL-TV năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 28/06/2021, Công văn 2249/BVHTTDL-TV năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2249/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực