Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 411.100 văn bản.

Công văn 5568/BTC-TCHQ năm 2022 về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công, bị thiệt hại do hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 5568/BTC-TCHQ năm 2022 về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công, bị thiệt hại do hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5568/BTC-TCHQ Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 1997/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày 13/06/2022, Kế hoạch 1997/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 1997/KH-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1114/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 1959/KH-SGDĐT thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 13/06/2022, Kế hoạch 1959/KH-SGDĐT thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 1959/KH-SGDĐT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
Ngày 13/06/2022, Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 18/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại quốc tế, công nghiệp, dầu khí thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại quốc tế, công nghiệp, dầu khí thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1217/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2285/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 2285/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2285/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2022 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên các tuyến đường bộ địa phương do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu quản lý
Ngày 13/06/2022, Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2022 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên các tuyến đường bộ địa phương do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu quản lý được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 633/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu
Ngày 13/06/2022, Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 634/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1248/QĐ-CHK năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1248/QĐ-CHK năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1248/QĐ-CHK Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1960/SGDĐT-KHTC năm 2022 về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 1960/SGDĐT-KHTC năm 2022 về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1960/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 1958/KH-SGDĐT thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày 13/06/2022, Kế hoạch 1958/KH-SGDĐT thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 1958/KH-SGDĐT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
Ngày 13/06/2022, Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 23/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1041/QĐ-BKHĐT năm 2022 về kết thúc dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1041/QĐ-BKHĐT năm 2022 về kết thúc dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1041/QĐ-BKHĐT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 13/06/2022, Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 714/QĐ-TTg Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1257/QĐ-BTNMT năm 2022 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1257/QĐ-BTNMT năm 2022 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1257/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3309/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 3309/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3309/BCT-TTTN Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày 12/06/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 38/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3650/VPCP-CN năm 2022 về đầu tư hạng mục bổ sung thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 11/06/2022, Công văn 3650/VPCP-CN năm 2022 về đầu tư hạng mục bổ sung thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3650/VPCP-CN Ngày ban hành: 11/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3900/SYT-NVY năm 2022 hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 11/06/2022, Công văn 3900/SYT-NVY năm 2022 hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3900/SYT-NVY Ngày ban hành: 11/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra