Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 392.400 văn bản.

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/01/2022, Hướng dẫn 03/HD-VKSTC công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 03/HD-VKSTC Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/01/2022, Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 06/HD-VKSTC Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/01/2022, Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 07/HD-VKSTC Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
Ngày 05/01/2022, Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 25/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh quy định ngạch công chức tối thiểu; trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hợp ở một số vị trí việc làm thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 05/01/2022, Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh quy định ngạch công chức tối thiểu; trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hợp ở một số vị trí việc làm thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 27/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 05/01/2022, Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 29/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/01/2022, Quyết định 29/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 29/QĐ-BYT Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 01/KH-UBND về An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày 05/01/2022, Kế hoạch 01/KH-UBND về An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 01/KH-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 về Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Ngày 05/01/2022, Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 về Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 02/KH-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 02/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/01/2022, Quyết định 02/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/QĐ-TANDTC-KHTC Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
Ngày 05/01/2022, Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Ngày 05/01/2022, Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 07/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Hướng dẫn 04/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2022 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/01/2022, Hướng dẫn 04/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2022 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 04/HD-VKSTC Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-TTCP năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021
Ngày 05/01/2022, Quyết định 02/QĐ-TTCP năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/QĐ-TTCP Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 05/01/2022, Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/QĐ-TTg Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 22/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế điện
Ngày 05/01/2022, Công điện 22/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 22/CĐ-BYT Ngày ban hành: 05/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 04/01/2022, Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 16/HD-VKSTC Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 11/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 04/01/2022, Quyết định 11/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 11/QĐ-BYT Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 11/KH-UBND về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
Ngày 04/01/2022, Kế hoạch 11/KH-UBND về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 11/KH-UBND Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 về thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trực Tết, các đồng chí Lão thành cách mạng, nguyên Lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; gặp mặt các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại Ninh Bình; chúc Tết, tặng quà người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
Ngày 04/01/2022, Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 về thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trực Tết, các đồng chí Lão thành cách mạng, nguyên Lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; gặp mặt các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại Ninh Bình; chúc Tết, tặng quà người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 01/KH-UBND Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định