Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 366.584 văn bản.

Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 15/07/2021, Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1232/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 15/07/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày 15/07/2021, Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 12/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Ngày 15/07/2021, Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 15/07/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Ngày 14/07/2021, Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 14/07/2021, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 14/07/2021, Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 14/07/2021, Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh Hà Nam quản lý
Ngày 13/07/2021, Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh Hà Nam quản lý được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 04/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 13/07/2021, Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1163/QĐ-TTg Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định và phê duyệt: Dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 13/07/2021, Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định và phê duyệt: Dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 21/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 13/07/2021, Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 13/07/2021, Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 18/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 13/07/2021, Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Ngày 13/07/2021, Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 23/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/07/2021, Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 57/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2021, Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 73/NQ-CP Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2021, Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1157/QĐ-TTg Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực