Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 354.174 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 2242/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 22/06/2020    Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 15288/SLĐTBXH-LĐ Ngày ban hành: 22/06/2020    Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 12/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 22/06/2020    Ngày hiệu lực: 06/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/01/1900 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 872/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1625/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 100/TANDTC-HTQT Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 6828/SXD-KTXD Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/01/1900 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 60/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 03/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2189/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 870/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/06/2020    Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực