Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 348.994 văn bản.

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Công văn 2329/BYT-CNTT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng chống COVID-19 do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 11/05/2020
Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
Quyết định 675/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 27/04/2020
Ngày hiệu lực: 27/04/2020
Quyết định 1397/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 25/04/2020
Ngày hiệu lực: 25/04/2020
Công điện 481/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/04/2020
Ngày hiệu lực: 25/04/2020
Công văn 3306/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/04/2020
Ngày hiệu lực: 25/04/2020
Công văn 1625/CHK-VTHK năm 2020 về mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành Ban hành: 25/04/2020
Ngày hiệu lực: 25/04/2020
Công văn 2299/CV-BCĐQG năm 2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Công văn 2638/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020

Menu