Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 411.100 văn bản.

Công văn 2065/TCT-DNNCN năm 2022 về tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 2065/TCT-DNNCN năm 2022 về tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2065/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1092/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 16/06/2022, Quyết định 1092/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1092/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 16/06/2022, Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2045/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
Ngày 16/06/2022, Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1934/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3165/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 3165/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3165/BHXH-QLT Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 5719/BTC-CST năm 2022 về miễn thuế đối với hàng hóa nông sản đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 5719/BTC-CST năm 2022 về miễn thuế đối với hàng hóa nông sản đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5719/BTC-CST Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2354/TCHQ-PC năm 2022 về cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 2354/TCHQ-PC năm 2022 về cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2354/TCHQ-PC Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/06/2022, Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 35/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/06/2022, Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/06/2022, Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 726/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/06/2022, Quyết định 729/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 729/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 16/06/2022, Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/06/2022, Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 721/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 16/06/2022, Quyết định 721/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 721/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 237/TB-TCT năm 2022 ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tại cuộc họp trực tuyến về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 15/06/2022, Thông báo 237/TB-TCT năm 2022 ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tại cuộc họp trực tuyến về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 237/TB-TCT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 15/06/2022, Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 339/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày 15/06/2022, Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 539/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
Ngày 15/06/2022, Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 713/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2006/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 2006/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2006/LĐTBXH-VPQGGN Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 27971/CTHN-TTHT năm 2022 về khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 15/06/2022, Công văn 27971/CTHN-TTHT năm 2022 về khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 27971/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra