Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 348.995 văn bản.

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 09/05/2020
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 3054/NHNN-TT năm 2020 về miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 1604/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 08/05/2020
Thông báo 170/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 4103/BGTVT-VT về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 1467/BGDĐT-GDTC năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT năm 2020 về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 1556/UBND-VX năm 2020 về đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 1553/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020
Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành Ban hành: 28/04/2020
Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Menu