Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 366.584 văn bản.

Công văn 5929/BYT-KCB năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 5929/BYT-KCB năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5929/BYT-KCB Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày 22/07/2021, Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 25/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 22/07/2021, Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 5877/BYT-BH năm 2021 kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 5877/BYT-BH năm 2021 kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5877/BYT-BH Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/07/2021, Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1318/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/07/2021, Quyết định 1316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1316/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 22/07/2021, Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 79/NQ-CP Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5873/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm vắc xin Comirnaty do Pfizer sản xuất do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 5873/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm vắc xin Comirnaty do Pfizer sản xuất do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5873/BYT-DP Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1038/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 22/07/2021, Quyết định 1038/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1038/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4974/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 4974/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4974/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Chỉ thị 12-CT/TU năm 2021 tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22/07/2021, Chỉ thị 12-CT/TU năm 2021 tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 12-CT/TU Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4957/VPCP-NN năm 2021 báo cáo và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 4957/VPCP-NN năm 2021 báo cáo và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4957/VPCP-NN Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5886/BYT-MT năm 2021 về vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 5886/BYT-MT năm 2021 về vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5886/BYT-MT Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5881/BYT-KCB năm 2021 về sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 5881/BYT-KCB năm 2021 về sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5881/BYT-KCB Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5147/TCĐBVN-VT năm 2021 triển khai nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng "Luồng xanh" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 22/07/2021, Công văn 5147/TCĐBVN-VT năm 2021 triển khai nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng "Luồng xanh" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5147/TCĐBVN-VT Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày 21/07/2021, Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 36/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng các Quỹ quay vòng vốn thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu vì lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới (Dự án ADB) và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án WB) do tỉnh Quảng Bình ban hành
Ngày 21/07/2021, Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng các Quỹ quay vòng vốn thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu vì lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới (Dự án ADB) và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án WB) do tỉnh Quảng Bình ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 20/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 21/07/2021, Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 35/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ trưởng Bộ Thông tinh và Truyền thông ban hành
Ngày 21/07/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ trưởng Bộ Thông tinh và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2157/BHXH-TST năm 2021 khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 21/07/2021, Công văn 2157/BHXH-TST năm 2021 khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2157/BHXH-TST Ngày ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực