Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 411.100 văn bản.

Công văn 516/LĐLĐ-CSPL về hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 516/LĐLĐ-CSPL về hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 516/LĐLĐ-CSPL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
Ngày 17/06/2022, Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 707/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1125/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 14 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 14 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1727/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1683/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3168/BYT-DP năm 2022 về xin ý kiến dự thảo Đề xuất biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 3168/BYT-DP năm 2022 về xin ý kiến dự thảo Đề xuất biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3168/BYT-DP Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 1920/KH-UBND về Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022
Ngày 17/06/2022, Kế hoạch 1920/KH-UBND về Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 1920/KH-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 317/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 32 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 44 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 317/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 32 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 44 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 317/QĐ-QLD Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 322/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 1 năm 2022 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 322/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 1 năm 2022 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 322/QĐ-QLD Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1574/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đầu gai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1574/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đầu gai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1574/QĐ-BYT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1572/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1572/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1572/QĐ-BYT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1573/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá phổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1573/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá phổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1573/QĐ-BYT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2048/SGDĐT-TCCB thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý II năm 2022 của công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2048/SGDĐT-TCCB thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý II năm 2022 của công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2048/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2380/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2380/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2380/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3180/BYT-QLD năm 2022 báo cáo về rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 3180/BYT-QLD năm 2022 báo cáo về rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3180/BYT-QLD Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1750/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 739/QĐ-TTg năm 2022 sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1296/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ 4" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 739/QĐ-TTg năm 2022 sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1296/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ 4" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 739/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3181/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi do Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 3181/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3181/BYT-DP Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 176/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 17/06/2022, Thông báo 176/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 176/TB-VPCP Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 về chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 về chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra