Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 354.174 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 18/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 29/06/2020    Ngày hiệu lực: 13/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 17/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 29/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 908/QĐ-TTg Ngày ban hành: 29/06/2020    Ngày hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 812/KCB-NV Ngày ban hành: 29/06/2020    Ngày hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 5225/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành: 29/06/2020    Ngày hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: 70/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/06/2020    Ngày hiệu lực: 28/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4686/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/06/2020    Ngày hiệu lực: 27/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 5192/VPCP-NC Ngày ban hành: 26/06/2020    Ngày hiệu lực: 26/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2304/BGDĐT-TTr Ngày ban hành: 26/06/2020    Ngày hiệu lực: 26/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN Ngày ban hành: 26/06/2020    Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực