Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 348.995 văn bản.

Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bến xe khách Đông Anh, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 2809/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa nhập khẩu khai báo là Bo mạch điều khiển tín hiệu giúp xe nâng di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 2818/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 1304/QĐ-TCHQ năm 2020 về phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Hướng dẫn 19/HD-VKSTC năm 2020 về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Thông báo 172/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 4145/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Thông báo 312/TB-BTC về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 09/05/2020

Menu