Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 366.584 văn bản.

Quyết định 1331/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/07/2021, Quyết định 1331/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1331/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5939/BYT-DP năm 2021 về báo cáo danh sách đối tượng cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/07/2021, Công văn 5939/BYT-DP năm 2021 về báo cáo danh sách đối tượng cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5939/BYT-DP Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 24/07/2021, Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 75/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Ngày 23/07/2021, Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 16/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Biểu tượng (Logo) thành phố Đà Nẵng
Ngày 23/07/2021, Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Biểu tượng (Logo) thành phố Đà Nẵng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 16/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 1327/QĐ-TTg năm 2021 về đàm phán Thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2021, Quyết định 1327/QĐ-TTg năm 2021 về đàm phán Thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1327/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3120/BGDĐT-QLCL về chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 3120/BGDĐT-QLCL về chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3120/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2468/UBND-VX năm 2021 về tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg
Ngày 23/07/2021, Công văn 2468/UBND-VX năm 2021 về tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2468/UBND-VX Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4119/BTNMT-TCMT năm 2021 về tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 4119/BTNMT-TCMT năm 2021 về tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4119/BTNMT-TCMT Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3321/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 23/07/2021, Quyết định 3321/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3321/QĐ-BNN-PCTT Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Công văn 1016/UBDT-KHTC năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 1016/UBDT-KHTC năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1016/UBDT-KHTC Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5020/VPCP-KGVX năm 2021 về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 5020/VPCP-KGVX năm 2021 về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5020/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 844/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày 23/07/2021, Quyết định 844/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 844/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 885/KCB-NV năm 2021 về tổ chức tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng chống dịch do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 885/KCB-NV năm 2021 về tổ chức tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng chống dịch do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 885/KCB-NV Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 80/NQ-CP về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 do Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2021, Nghị quyết 80/NQ-CP về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 80/NQ-CP Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/07/2021, Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 20/CT-TTg Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19
Ngày 23/07/2021, Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19 được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 17/CT-UBND Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 505/QĐ-UBDT về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 23/07/2021, Quyết định 505/QĐ-UBDT về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 505/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4897/SYT-TCCB năm 2021 triển khai hướng dẫn tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho từng đối tượng F0 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 23/07/2021, Công văn 4897/SYT-TCCB năm 2021 triển khai hướng dẫn tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho từng đối tượng F0 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4897/SYT-TCCB Ngày ban hành: 23/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực