Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 19/06/2022, Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 342/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
Ngày 18/06/2022, Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1948/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
Ngày 18/06/2022, Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1950/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 39/2022/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ
Ngày 18/06/2022, Nghị định 39/2022/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 18/06/2022, Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 78/NQ-CP Ngày ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 10/CT-TTG năm 2022 về nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 18/06/2022, Chỉ thị 10/CT-TTG năm 2022 về nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 10/CT-TTG Ngày ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3756/VPCP-CN năm 2022 về Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 3756/VPCP-CN năm 2022 về Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3756/VPCP-CN Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3772/VPCP-CN năm 2022 bổ sung sân bay Chu Lai (Quảng Nam) vào Tổ công tác triển khai các sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) và Biên Hòa (Đồng Nai) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 3772/VPCP-CN năm 2022 bổ sung sân bay Chu Lai (Quảng Nam) vào Tổ công tác triển khai các sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) và Biên Hòa (Đồng Nai) do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3772/VPCP-CN Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1185/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi chủ động và truyền thông hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1185/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi chủ động và truyền thông hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1185/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1559/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2022 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2022 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành bởi...
Loại: Sắc lệnh   Số hiệu: 1138/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2184/BXD-GĐ năm 2022 về xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2184/BXD-GĐ năm 2022 về xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2184/BXD-GĐ Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2374/TCHQ-GSQL năm 2022 về Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế liên quan đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2374/TCHQ-GSQL năm 2022 về Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế liên quan đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2374/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2563/BGDĐT-QLCL về phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2563/BGDĐT-QLCL về phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2563/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2376/TCHQ-GSQL năm 2022 về Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2376/TCHQ-GSQL năm 2022 về Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2376/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2379/TCHQ-GSQL năm 2022 về Nhập khẩu xăng dầu tại cửa Lạch Giang, tỉnh Nam Định do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 2379/TCHQ-GSQL năm 2022 về Nhập khẩu xăng dầu tại cửa Lạch Giang, tỉnh Nam Định do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2379/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày 17/06/2022, Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2066/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày 17/06/2022, Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2064/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày 17/06/2022, Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2022 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2065/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược phát triển Thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 17/06/2022, Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược phát triển Thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 48/KH-UBND Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra