Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 392.400 văn bản.

Quyết định 44/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg về "Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 13/01/2022, Quyết định 44/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg về "Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 44/QĐ-BTC Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2022 thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 13/01/2022, Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2022 thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Ngày 13/01/2022, Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 150/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022-2030
Ngày 13/01/2022, Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022-2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 75/KH-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 46/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 13/01/2022, Quyết định 46/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 46/QĐ-TTg Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 80/QĐ-BVHTTDL năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Ngày 13/01/2022, Quyết định 80/QĐ-BVHTTDL năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 80/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 13/01/2022, Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 45/QĐ-TTg Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
Ngày 12/01/2022, Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 132/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 12/01/2022, Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 16/KH-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Ngày 12/01/2022, Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 15/KH-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp tỉnh giảm 50% phí và lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Ngày 12/01/2022, Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp tỉnh giảm 50% phí và lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 145/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh va Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 12/01/2022, Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh va Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 133/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính giảm 50% phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Quảng Nam ban hành
Ngày 12/01/2022, Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh sách thủ tục hành chính giảm 50% phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Quảng Nam ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 141/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 12/01/2022, Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 140/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 73/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 12/01/2022, Quyết định 73/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 73/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 03/QĐ-HĐPH năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
Ngày 12/01/2022, Quyết định 03/QĐ-HĐPH năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 03/QĐ-HĐPH Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 12/01/2022, Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện do thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 63/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/01/2022, Thông tư 01/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 12/01/2022, Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 15/HD-VKSTC Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
Ngày 12/01/2022, Quyết định 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật