Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 366.584 văn bản.

Công văn 6140/BYT-KCB năm 2021 về huy động các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 6140/BYT-KCB năm 2021 về huy động các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6140/BYT-KCB Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/07/2021, Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1373/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
Ngày 30/07/2021, Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 08/CT-BYT Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5197/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6145/BYT-QLD Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2274/BHXH-CSXH năm 2021 về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 2274/BHXH-CSXH năm 2021 về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2274/BHXH-CSXH Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1371/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/07/2021, Quyết định 1371/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1371/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 245/QĐ-VKSTC năm 2021 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ngày 29/07/2021, Quyết định 245/QĐ-VKSTC năm 2021 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 245/QĐ-VKSTC Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 29592/CTHN-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 29592/CTHN-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 29592/CTHN-KK Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2431/UBND-DT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Công văn 3534/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 3534/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3534/SGTVT-VP Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6118/BYT-DP Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Ngày 29/07/2021, Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2434/UBND-KT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3616/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/07/2021, Quyết định 3616/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3616/QĐ-BYT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 29/07/2021, Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1370/QĐ-TTg Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5187/VPCP-CN Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 2846/TB-BHXH năm 2021 về tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Thông báo 2846/TB-BHXH năm 2021 về tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 2846/TB-BHXH Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2512/UBND-VX Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2021, Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1369/QĐ-TTg Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/07/2021, Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2507/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực