Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 343.647 văn bản.

Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2020 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Công văn 630/GDĐT-VP năm 2020 về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 27/02/2020
Ngày hiệu lực: 27/02/2020
Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 27/02/2020
Ngày hiệu lực: 27/02/2020
Công văn 586/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 27/02/2020
Ngày hiệu lực: 27/02/2020
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành Ban hành: 27/02/2020
Ngày hiệu lực: 10/03/2020
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ban hành: 27/02/2020
Ngày hiệu lực: 27/02/2020
Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 26/02/2020
Ngày hiệu lực: 26/02/2020
Công văn 914/BYT-MT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 26/02/2020
Ngày hiệu lực: 26/02/2020
Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 26/02/2020
Ngày hiệu lực: 26/02/2020
Công văn 550/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Thông báo 59/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Kế hoạch 84/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020 Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Công văn 788/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 10/04/2020

Menu