Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 354.182 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 661/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/07/2020    Ngày hiệu lực: 08/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông báo Số hiệu: 848/TB-KCB Ngày ban hành: 08/07/2020    Ngày hiệu lực: 08/07/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 64/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 08/07/2020    Ngày hiệu lực: 08/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 960/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 970/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 969/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 973/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2117/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 964/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 901/QĐ-BXD Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 972/QĐ-TTg Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 267/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/07/2020    Ngày hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2538/QĐ-BNN-VP Ngày ban hành: 06/07/2020    Ngày hiệu lực: 06/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 78/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/07/2020    Ngày hiệu lực: 19/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1122/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 06/07/2020    Ngày hiệu lực: 06/07/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực