Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 411.100 văn bản.

Thông báo 179/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2022 về điều hành giá một số nhóm mặt hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/06/2022, Thông báo 179/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2022 về điều hành giá một số nhóm mặt hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 179/TB-VPCP Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
Ngày 22/06/2022, Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 137/KH-UBND Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Luật Đấu thầu
Ngày 22/06/2022, Dự thảo Luật Đấu thầu được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 04/2022/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 22/06/2022, Thông tư 04/2022/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2022/TT-BTTTT Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 03/2022/TT-BTTTT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 22/06/2022, Thông tư 03/2022/TT-BTTTT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2022/TT-BTTTT Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3250/BYT-MT triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/06/2022, Công văn 3250/BYT-MT triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3250/BYT-MT Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3828/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3828/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3828/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2425/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 2425/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2425/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2426/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Ngày 21/06/2022, Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 747/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1406/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 1406/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1406/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Ngày 21/06/2022, Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1398/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
Ngày 21/06/2022, Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 732/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày 21/06/2022, Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 118/KH-UBND Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 21/06/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥12 tuổi đã tiêm mũi 1 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥12 tuổi đã tiêm mũi 1 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1439/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3288/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3288/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3288/BHXH-QLT Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công điện 815/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện
Ngày 21/06/2022, Công điện 815/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 815/CĐ-BYT Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3229/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3229/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3229/BYT-DP Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3818/VPCP-NN năm 2022 xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3818/VPCP-NN năm 2022 xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3818/VPCP-NN Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra