Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 354.174 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 5292/VPCP-CN Ngày ban hành: 01/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: 71/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 18/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 84/2020/TT-BQP Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 15/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 14/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 15/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 05/2020/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 06/2020/TT-NHNN Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 15/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01:2020/BCT Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 15/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 916/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 30/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 915/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 30/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 907/QĐ-TTg Ngày ban hành: 29/06/2020    Ngày hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực