Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 392.400 văn bản.

Công điện 01/CĐ-BKHĐT về báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 11/01/2022, Công điện 01/CĐ-BKHĐT về báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công điện   Số hiệu: 01/CĐ-BKHĐT Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 10/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 11/01/2022, Thông báo 10/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 10/TB-VPCP Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 12/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 11/01/2022, Thông báo 12/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 12/TB-VPCP Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực trong năm 2021
Ngày 10/01/2022, Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực trong năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 03/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 10/01/2022, Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 107/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN năm 2022 về lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 10/01/2022, Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN năm 2022 về lĩnh vực, tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 58/QĐ-BNN-QLDN Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh)
Ngày 10/01/2022, Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh) được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 26/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Ngày 10/01/2022, Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 62/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang
Ngày 10/01/2022, Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 63/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 10/01/2022, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2022/TT-BTNMT Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày 10/01/2022, Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 28/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh)
Ngày 10/01/2022, Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh) được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 27/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Ngày 10/01/2022, Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 29/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày 10/01/2022, Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 25/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh)
Ngày 10/01/2022, Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh) được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 24/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước do Chính phủ ban hành
Ngày 10/01/2022, Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 04/NQ-CP Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 8/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/01/2022, Thông báo 8/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 8/TB-VPCP Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 67/QĐ-BNN-TCTL năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 10/01/2022, Quyết định 67/QĐ-BNN-TCTL năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 67/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 40/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 10/01/2022, Quyết định 40/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 40/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 9/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/01/2022, Thông báo 9/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 9/TB-VPCP Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định