Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1568/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1290/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1290/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1290/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1566/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2216/BXD-PTĐT năm 2022 về rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2216/BXD-PTĐT năm 2022 về rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2216/BXD-PTĐT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1036/QĐ-BKHCN năm 2022 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Mặt đường bê tông nhựa nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1036/QĐ-BKHCN năm 2022 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Mặt đường bê tông nhựa nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1036/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 2677/CT-CHK năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 20/06/2022, Chỉ thị 2677/CT-CHK năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 2677/CT-CHK Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2129/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2129/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2129/BVHTTDL-DSVH Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 294/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 294/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 294/LĐLĐ Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3793/VPCP-CN năm 2022 về nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 3793/VPCP-CN năm 2022 về nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3793/VPCP-CN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2022 triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang
Ngày 20/06/2022, Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2022 triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 119/KH-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1030/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới", mã số: KX.05/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1030/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới", mã số: KX.05/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1030/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1032/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước", mã số: KX.03/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1032/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước", mã số: KX.03/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1032/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 692/TB-BGDĐT về tuyển sinh đi học tại Lào năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 20/06/2022, Thông báo 692/TB-BGDĐT về tuyển sinh đi học tại Lào năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 692/TB-BGDĐT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1029/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", mã số: KX.06/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1029/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", mã số: KX.06/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1029/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1031/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới", mã số: KX.01/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/06/2022, Quyết định 1031/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới", mã số: KX.01/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1031/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 20/06/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
Ngày 20/06/2022, Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 40/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 20/06/2022, Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 41/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 20/06/2022, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 17/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Văn bản hợp nhất 2092/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 20/06/2022, Văn bản hợp nhất 2092/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2092/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra