Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 343.647 văn bản.

Công văn 823/BYT-TT-KT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 quán triệt, triển khai Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Quyết định 512/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Công văn 575/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025 Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Thông tư 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Công văn 763/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2020 về dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Thông báo 55/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Công văn 1710/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020

Menu