Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 366.584 văn bản.

Thông báo 200/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước và trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2021, Thông báo 200/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước và trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 200/TB-VPCP Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 26/07/2021, Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 1020/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 1020/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1020/TTg-NN Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 510/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 26/07/2021, Quyết định 510/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 510/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2218/BHXH-TST Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3597/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/07/2021, Quyết định 3597/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3597/QĐ-BYT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5249/TCĐBVN-VT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2491/UBND-ĐT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/07/2021, Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3588/QĐ-BYT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5049/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Quyết định 242/QĐ-VKSTC năm 2021 về Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ngày 26/07/2021, Quyết định 242/QĐ-VKSTC năm 2021 về Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 242/QĐ-VKSTC Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2490/UBND-VX Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5971/BYT-KHTC năm 2021 về làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và 58/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5971/BYT-KHTC năm 2021 về làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và 58/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5971/BYT-KHTC Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5967/BYT-YDCT năm 2021 về thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT do Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5967/BYT-YDCT năm 2021 về thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5967/BYT-YDCT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5222/TCĐBVN-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá theo Chỉ thị 16 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 25/07/2021, Công văn 5222/TCĐBVN-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá theo Chỉ thị 16 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5222/TCĐBVN-VT Ngày ban hành: 25/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5223/TCĐBVN-VT năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 25/07/2021, Công văn 5223/TCĐBVN-VT năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5223/TCĐBVN-VT Ngày ban hành: 25/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1015/TTg-CN năm 2021 về vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/07/2021, Công văn 1015/TTg-CN năm 2021 về vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1015/TTg-CN Ngày ban hành: 25/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5944/BYT-YDCT năm 2021 về tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu do Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/07/2021, Công văn 5944/BYT-YDCT năm 2021 về tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5944/BYT-YDCT Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1996/STP-PBGDPL năm 2021 về tuyên truyền quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Tư pháp Hà Nội ban hanh
Ngày 24/07/2021, Công văn 1996/STP-PBGDPL năm 2021 về tuyên truyền quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Tư pháp Hà Nội ban hanh được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1996/STP-PBGDPL Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 về tổ chức thu phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 24/07/2021, Công văn 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 về tổ chức thu phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực