Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 348.995 văn bản.

Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 05/05/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 05/05/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 05/05/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/05/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Kế hoạch 4195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do tỉnh Lâm Đồng ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Công văn 3484/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất của ông Bùi Văn Cứ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Công văn 5555/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình Ban hành: 04/05/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 02/05/2020
Ngày hiệu lực: 02/05/2020
Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành Ban hành: 01/05/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Công văn 3438/VPCP-KGVX năm 2020 về kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 30/04/2020
Ngày hiệu lực: 30/04/2020
Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Công văn 2818/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020
Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính Ban hành: 29/04/2020
Ngày hiệu lực: 29/04/2020

Menu