Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong 392.400 văn bản.

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng cho cộng đồng gắn với hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Ngày 31/12/2021, Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng cho cộng đồng gắn với hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1276/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 4680/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 175/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 31/12/2021, Kế hoạch 4680/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 175/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 4680/KH-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 3320/QĐ-UBND năm 2021 về phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2022
Ngày 31/12/2021, Quyết định 3320/QĐ-UBND năm 2021 về phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3320/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 31/12/2021, Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 213/KH-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 37/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Ngày 31/12/2021, Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 874/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 27/2021/TT-NHNN sửa đổi Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 27/2021/TT-NHNN sửa đổi Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 27/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 604/QĐ-TANDTC năm 2021 phê duyệt công trình nghiên cứu khoa học năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao
Ngày 31/12/2021, Quyết định 604/QĐ-TANDTC năm 2021 phê duyệt công trình nghiên cứu khoa học năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 604/QĐ-TANDTC Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 39/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 39/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 39/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 28/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 28/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 28/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 2691/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2691/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2691/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1535/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 31/12/2021, Quyết định 1535/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1535/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2032/QĐ-TCT năm 2021 về Kế hoạch triển khai theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của Tổng cục Thuế
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2032/QĐ-TCT năm 2021 về Kế hoạch triển khai theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của Tổng cục Thuế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2032/QĐ-TCT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2091/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2091/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2091/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 29/2021/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 29/2021/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 29/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 1996/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 1996/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1996/QĐ-BTP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3868/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 31/12/2021, Quyết định 3868/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3868/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động - tiền lương, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bắc Giang ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động - tiền lương, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bắc Giang ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2868/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3895/QĐ-UBND năm 2021 về giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam
Ngày 31/12/2021, Quyết định 3895/QĐ-UBND năm 2021 về giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3895/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực