Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày 14/06/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
Ngày 14/06/2022, Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 541/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
Ngày 14/06/2022, Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 542/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3678/VPCP-NN năm 2022 về chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 3678/VPCP-NN năm 2022 về chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3678/VPCP-NN Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 5600/BTC-TCHQ năm 2022 xử lý xe ô tô tồn đọng theo quy định Quyết định 14/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 5600/BTC-TCHQ năm 2022 xử lý xe ô tô tồn đọng theo quy định Quyết định 14/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5600/BTC-TCHQ Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2311/TCHQ-TXNK năm 2022 giải đáp vướng mắc về thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 2311/TCHQ-TXNK năm 2022 giải đáp vướng mắc về thuế do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2311/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1100/QĐ-BKHĐT năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 14/06/2022, Quyết định 1100/QĐ-BKHĐT năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1100/QĐ-BKHĐT Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3948/BKHĐT-TCTT năm 2022 thực hiện quy định của Nghị định 27/2022/NĐ-CP về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 3948/BKHĐT-TCTT năm 2022 thực hiện quy định của Nghị định 27/2022/NĐ-CP về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3948/BKHĐT-TCTT Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 14/06/2022, Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1148/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 14/06/2022, Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1149/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1127/QĐ-BTC năm 2022 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính
Ngày 14/06/2022, Quyết định 1127/QĐ-BTC năm 2022 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1127/QĐ-BTC Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2295/TCHQ-TXNK năm 2022 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 2295/TCHQ-TXNK năm 2022 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2295/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2307/TCHQ-GSQL năm 2022 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 2307/TCHQ-GSQL năm 2022 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2307/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2118/BXD-QLN thực hiện việc công bố thông tin Quý II năm 2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 2118/BXD-QLN thực hiện việc công bố thông tin Quý II năm 2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2118/BXD-QLN Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 94/TANDTC-PC năm 2022 về gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 94/TANDTC-PC năm 2022 về gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 94/TANDTC-PC Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3301/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 về báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 3301/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 về báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3301/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 446/QĐ-BNV năm 2022 về cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 14/06/2022, Quyết định 446/QĐ-BNV năm 2022 về cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 446/QĐ-BNV Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 748/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 14/06/2022, Quyết định 748/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 748/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1978/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tiếp nhận hàng hóa viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 1978/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tiếp nhận hàng hóa viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1978/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3914/BKHĐT-TH năm 2022 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 3914/BKHĐT-TH năm 2022 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3914/BKHĐT-TH Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra