Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong tổng số 348.995 văn bản.

Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 09/06/2020
Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Kế hoạch 88/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 24/04/2020
Ngày hiệu lực: 24/04/2020
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Công văn 2599/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra nếp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 2578/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 04/05/2020
Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Công văn 823/BQLATTP-QLNĐ năm 2020 hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Công văn 141A/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 965/ATTP-NĐTT năm 2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Cục An toàn thực phẩm ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 2388/SYT-QLDVYT năm 2020 về cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 3227/VPCP-KGVX năm 2020 về chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 1490/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020

Menu