Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong 366.584 văn bản.

Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 06/07/2021, Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 54/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày 06/07/2021, Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 17/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5322/CV-BCĐ năm 2021 hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
Ngày 05/07/2021, Công văn 5322/CV-BCĐ năm 2021 hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5322/CV-BCĐ Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 05/07/2021, Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 790/QĐ-BNV Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 05/07/2021, Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 789/QĐ-BNV Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2021 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
Ngày 05/07/2021, Quyết định 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2021 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6456/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/07/2021, Công văn 6456/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6456/BGTVT-VT Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1215/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/07/2021, Quyết định 1215/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1215/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6436/BGTVT-CQLXD năm 2021 về giải quyết chi phí giải phóng mặt bằng phục vụ cho thuê đất làm mặt bằng tạm phục vụ thi công dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/07/2021, Công văn 6436/BGTVT-CQLXD năm 2021 về giải quyết chi phí giải phóng mặt bằng phục vụ cho thuê đất làm mặt bằng tạm phục vụ thi công dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6436/BGTVT-CQLXD Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2898/CHK-ANHK năm 2021 về biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đối với các chuyến bay đi Nhật Bản do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 05/07/2021, Công văn 2898/CHK-ANHK năm 2021 về biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đối với các chuyến bay đi Nhật Bản do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2898/CHK-ANHK Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Công văn 2895/CHK-QLC năm 2021 về kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị trong ngành hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 05/07/2021, Công văn 2895/CHK-QLC năm 2021 về kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị trong ngành hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2895/CHK-QLC Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2113/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 05/07/2021, Công văn 2113/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2113/UBND-KGVX Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2525/BHXH-QLT năm 2021 hướng dẫn lập danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo Công văn 2209/UBND-KT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 05/07/2021, Công văn 2525/BHXH-QLT năm 2021 hướng dẫn lập danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo Công văn 2209/UBND-KT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2525/BHXH-QLT Ngày ban hành: 05/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành
Ngày 04/07/2021, Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 69/NQ-CP Ngày ban hành: 04/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 03/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 4400/VPCP-DMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 02/07/2021, Công văn 4400/VPCP-DMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4400/VPCP-DMDN Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2059/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 02/07/2021, Công văn 2059/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2059/LĐTBXH-TCGDNN Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1761/BKHCN-KHTC năm 2021 về đôn đốc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 02/07/2021, Công văn 1761/BKHCN-KHTC năm 2021 về đôn đốc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1761/BKHCN-KHTC Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5284/BYT-KHTC năm 2021 về vật tư y tế, hóa chất được hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 02/07/2021, Công văn 5284/BYT-KHTC năm 2021 về vật tư y tế, hóa chất được hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5284/BYT-KHTC Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày 02/07/2021, Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực