Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong 392.252 văn bản.

Quyết định 2269/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2269/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2269/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5958/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5958/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5958/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 31/12/2021, Quyết định 4438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4438/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 36/2021/TT-BYT về quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 36/2021/TT-BYT về quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 36/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 5965/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh bạch hầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5965/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh bạch hầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5965/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2022 do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2022 do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 97/QĐ-ĐTĐL Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2264/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2264/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2264/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Ngày 31/12/2021, Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 142/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2314/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2314/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2314/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2260/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 11/CĐ-TCT năm 2021 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi tiêu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
Ngày 31/12/2021, Công điện 11/CĐ-TCT năm 2021 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi tiêu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 11/CĐ-TCT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 26/2021/TT-BTTTT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 26/2021/TT-BTTTT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 26/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4996/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày 31/12/2021, Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 136/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 137/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 34/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày 31/12/2021, Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 24/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 5017/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5017/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Chi cục thuế cấp huyện; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Chi cục thuế cấp huyện; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực