Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong 366.584 văn bản.

Công văn 5310/BYT-DP năm 2021 về thống kê, lập danh sách cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 02/07/2021, Công văn 5310/BYT-DP năm 2021 về thống kê, lập danh sách cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5310/BYT-DP Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 22/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 02/07/2021, Quyết định 22/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 3283/QĐ-BYT năm 2021 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 02/07/2021, Quyết định 3283/QĐ-BYT năm 2021 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3283/QĐ-BYT Ngày ban hành: 02/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1054/QĐ-TCT năm 2021 quy định về quản lý, sử dụng trang phục và thẻ của ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 01/07/2021, Quyết định 1054/QĐ-TCT năm 2021 quy định về quản lý, sử dụng trang phục và thẻ của ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1054/QĐ-TCT Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4379/VPCP-QHĐP năm 2021 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/07/2021, Công văn 4379/VPCP-QHĐP năm 2021 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4379/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 174/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/07/2021, Thông báo 174/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 174/TB-VPCP Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1935/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 01/07/2021, Công văn 1935/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1935/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 175/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/07/2021, Thông báo 175/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 175/TB-VPCP Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 5264/BYT-DP năm 2021 về xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/07/2021, Công văn 5264/BYT-DP năm 2021 về xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5264/BYT-DP Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2393/TCT-DNNCN năm 2021 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 01/07/2021, Công văn 2393/TCT-DNNCN năm 2021 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2393/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 01/07/2021, Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 68/NQ-CP Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 905/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 01/07/2021, Công điện 905/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 905/CĐ-TTg Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4075/SYT-NVY năm 2021 về siết chặt hơn nữa giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 01/07/2021, Công văn 4075/SYT-NVY năm 2021 về siết chặt hơn nữa giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4075/SYT-NVY Ngày ban hành: 01/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày 30/06/2021, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 24/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN69:2021/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày 30/06/2021, Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 11/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4349/VPCP-KTTH năm 2021 về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/06/2021, Công văn 4349/VPCP-KTTH năm 2021 về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4349/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 173/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông báo 173/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 173/TB-VPCP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
Ngày 30/06/2021, Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1161/2021/QĐ-CTN Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng; giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày 30/06/2021, Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng; giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 10/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực