Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong 411.100 văn bản.

Công văn 3914/BKHĐT-TH năm 2022 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 14/06/2022, Công văn 3914/BKHĐT-TH năm 2022 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3914/BKHĐT-TH Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 13/06/2022, Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 680/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 27/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2001/QĐ-UB phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Định
Ngày 13/06/2022, Quyết định 27/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2001/QĐ-UB phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 27/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 13/06/2022, Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 18/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ngày 13/06/2022, Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 19/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương đến năm 2025
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1419/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 919/QĐ-TCT về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới đối với các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế
Ngày 13/06/2022, Quyết định 919/QĐ-TCT về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới đối với các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 919/QĐ-TCT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội
Ngày 13/06/2022, Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 25/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Bình Định ban hành
Ngày 13/06/2022, Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Bình Định ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 84/KH-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 27132/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 27132/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 27132/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1098/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1098/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1098/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1104/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành
Ngày 13/06/2022, Quyết định 1104/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1104/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1566/BHXH-CSYT năm 2022 về đấu thầu mua, sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 1566/BHXH-CSYT năm 2022 về đấu thầu mua, sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1566/BHXH-CSYT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
Ngày 13/06/2022, Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 526/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
Ngày 13/06/2022, Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 705/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 164/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày 13/06/2022, Kế hoạch 164/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 164/KH-UBND Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 172/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về Dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 13/06/2022, Thông báo 172/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về Dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 172/TB-VPCP Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3045/SGTVT-QLVT năm 2022 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 3045/SGTVT-QLVT năm 2022 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3045/SGTVT-QLVT Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3301/BCT-TTTN năm 2022 rà soát và báo cáo thực thi Nghị định 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh do Bộ Công thương ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 3301/BCT-TTTN năm 2022 rà soát và báo cáo thực thi Nghị định 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3301/BCT-TTTN Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3662/VPCP-KGVX năm 2022 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 13/06/2022, Công văn 3662/VPCP-KGVX năm 2022 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3662/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 13/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra