Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong 411.100 văn bản.

Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 10/06/2022, Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 2564/HDLN-YT-GDĐT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2159/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 2159/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2159/TCHQ-PC Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày 10/06/2022, Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 117/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công điện 771/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
Ngày 10/06/2022, Công điện 771/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 771/CĐ-BYT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1335/QĐ-BTP năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý
Ngày 10/06/2022, Quyết định 1335/QĐ-BTP năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1335/QĐ-BTP Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2004/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 2004/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2004/BVHTTDL-DSVH Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1947/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 1947/SGDĐT-CTTT năm 2022 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1947/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 10/06/2022, Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1973/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 643/CT-BGDĐT năm 2022 về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 10/06/2022, Chỉ thị 643/CT-BGDĐT năm 2022 về sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 643/CT-BGDĐT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công điện 501/CĐ-TTg năm 2022 về đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 10/06/2022, Công điện 501/CĐ-TTg năm 2022 về đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 501/CĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3630/VPCP-KSTT năm 2022 đôn đốc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/06/2022, Công văn 3630/VPCP-KSTT năm 2022 đôn đốc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3630/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 975/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 10/06/2022, Quyết định 975/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 975/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 147/QĐ-TANDTC về Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 10/06/2022, Quyết định 147/QĐ-TANDTC về Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 147/QĐ-TANDTC Ngày ban hành: 10/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1115/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1122/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2022 về đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2022 về đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1134/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Ngày 09/06/2022, Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về đất đai, tài nguyên - khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên, các di tích, danh thắng, giá trị văn hóa truyền thống để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang"
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về đất đai, tài nguyên - khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên, các di tích, danh thắng, giá trị văn hóa truyền thống để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang" được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1440/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1522/QĐ-BGDĐT về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi; các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 09/06/2022, Quyết định 1522/QĐ-BGDĐT về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi; các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1522/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3016/BYT-KH-TC năm 2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành
Ngày 09/06/2022, Công văn 3016/BYT-KH-TC năm 2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3016/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 09/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra