Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong 392.400 văn bản.

Quyết định 2652/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2652/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2652/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2294/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 32/2021/TT-BYT Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 32/2021/TT-BYT Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 32/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5959/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 5968/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 5968/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 5968/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 914/QĐ-UBDT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Ngày 31/12/2021, Quyết định 914/QĐ-UBDT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 914/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2262/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2262/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2262/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 7/2021/TT-BNV Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 127/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2263/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 2263/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2263/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 167/NQ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3586/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 865/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 31/12/2021)
Ngày 31/12/2021, Thông báo 865/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 31/12/2021) được ban hành bởi...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 865/TB-UBND Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 36/CT-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 35/CT-TTg Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 168/NQ-CP năm 2021 về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 31/12/2021, Nghị quyết 168/NQ-CP năm 2021 về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 168/NQ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 33/2021/TT-BYT quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 33/2021/TT-BYT quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 33/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 23/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2021, Thông tư 23/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 23/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 594/QĐ-CA năm 2021 về công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 31/12/2021, Quyết định 594/QĐ-CA năm 2021 về công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 594/QĐ-CA Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 35/2021/TT-BYT sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Ngày 31/12/2021, Thông tư 35/2021/TT-BYT sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 35/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật