Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong tổng số 348.995 văn bản.

Công văn 25221/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Công văn 25222/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2020 về giao nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Nghệ An ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Kế hoạch 211/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 1191/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Công văn 4565/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Công văn 4764/BTC-VP năm 2020 về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Công văn 3112/VPCP-V.I năm 2020 về hoạt động xuất khẩu gạo thời gian qua do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 1773/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng" do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 công bố chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Kế hoạch 103/KH-UBND về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020

Menu