Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 947 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa
Ngày 17/04/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN39:2020/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 06/04/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BXD Ngày ban hành: 06/04/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi
Ngày 16/03/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-1:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 16/03/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Ngày 09/03/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-190:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 09/03/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)
Ngày 02/03/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-32-2:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 02/03/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ
Ngày 31/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN41:2019/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng
Ngày 31/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 31/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
Ngày 31/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2019/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày 31/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em
Ngày 30/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN3:2019/BKHCN Ngày ban hành: 30/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy
Ngày 30/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT về Dự báo, cảnh báo lũ
Ngày 25/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT về Dự báo, cảnh báo lũ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2019/BTNMT Ngày ban hành: 25/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành
Ngày 25/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN120:2019/BTTTT Ngày ban hành: 25/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2019/BKHCN về Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa
Ngày 20/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2019/BKHCN về Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN22:2019/BKHCN Ngày ban hành: 20/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2019/BKHCN về Thiết bị X-quang chụp vú dùng trong y tế
Ngày 20/12/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2019/BKHCN về Thiết bị X-quang chụp vú dùng trong y tế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2019/BKHCN Ngày ban hành: 20/12/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BCT về An toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 29/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BCT về An toàn trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2019/BCT Ngày ban hành: 29/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BCT về An toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng
Ngày 29/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BCT về An toàn trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2019/BCT Ngày ban hành: 29/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải
Ngày 22/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN119:2019/BTTTT Ngày ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
Ngày 21/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2019/BCT Ngày ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN về Thép làm cốt bê tông
Ngày 15/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN về Thép làm cốt bê tông được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN7:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP)
Ngày 15/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN8:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ
Ngày 15/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia
Ngày 12/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2019/BTC Ngày ban hành: 12/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2019/BGTVT về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện
Ngày 11/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2019/BGTVT về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN75:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện
Ngày 11/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN76:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT về Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện
Ngày 11/11/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT về Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN90:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCA về Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
Ngày 31/10/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCA về Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2019/BCA Ngày ban hành: 31/10/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương
Ngày 21/10/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2019/BQP Ngày ban hành: 21/10/2019 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2019/BTTTT về Tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động
Ngày 04/10/2019, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2019/BTTTT về Tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN86:2019/BTTTT Ngày ban hành: 04/10/2019 Hiệu lực: