Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 541 đến 571 trong 490.126 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2013/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN13:2013/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2013/BVHTTDL Ngày ban hành: 25/12/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN71:2013/BGTVT Ngày ban hành: 06/12/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN53:2013/BGTVT Ngày ban hành: 01/11/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2013/BGTVT Ngày ban hành: 01/11/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN68:2013/BGTVT Ngày ban hành: 01/11/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2013/BXD Ngày ban hành: 31/10/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN51:2013/BTNMT Ngày ban hành: 25/10/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2013/BTNMT Ngày ban hành: 25/10/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2013/BTNMT Ngày ban hành: 25/10/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra