Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 511 đến 541 trong 489.090 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-172:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-175:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-177:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN71:2014/BGTVT Ngày ban hành: 27/05/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN80:2014/BTTTT Ngày ban hành: 08/05/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2014/BTC Ngày ban hành: 24/04/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN70:2014/BGTVT Ngày ban hành: 07/04/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN69:2014/BGTVT Ngày ban hành: 07/04/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2014/BTC Ngày ban hành: 20/02/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN56:2013/BTNMT Ngày ban hành: 31/12/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra