Hệ thống pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Mã số: HTPL42589

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi vấn đề cụ thể như sau, bên tôi là bên mời thầu, trong đó có chia ra nội dung lập hồ sơ về tài chính, kỹ thuật và giá khác nhau. Trong đó chúng tôi phải thuê tư vấn đấu thầu mà cụ thể là lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, vậy cho tôi hỏi chi phí trong trường hợp này áp dụng như thế nào, phân bổ ra sao? Tôi xin cảm ơn!

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42588

Câu hỏi: Theo Điều 14. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và khoản 4. Mở thầu, muc a Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định: a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu; Nhưng khoản 4 này không nói rõ khi mở thầu phải có tối thiểu bao nhiêu nhà thầu tham dự, bên mời thầu mới được mở thầu. Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự, bên mời thầu có được quyền mở thầu hay không? ...

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42587

Câu hỏi: Chào Luật sư! Cho em hỏi: trong hình thức chào hàng cạnh tranh thì nhà thầu có thể để hình thức bảo đảm dự thầu là không áp dụng thì có đúng luật hay không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42586

Câu hỏi: Công ty tôi có đấu thầu mua sắm xe máy đào với hình thức chào hàng cạnh tranh, nhưng kết quả là không lựa chọn được nhà thầu do hồ sơ đề xuất không đáp ứng điều kiện tiên quyết. Xin Luật sư cho hỏi sau khi hủy thầu theo khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu 2013 thì quy trình đấu thầu lại phải thực hiện như thế nào? Tất cả hồ sơ không có thay đổi gì, chỉ có điều chỉnh lại thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42585

Câu hỏi: Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật đấu thầu quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42583

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, khi đàm phán thương thảo Hợp đồng thì nhà thầu có được phép giảm giá không vì theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, “việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)”, trong khi giá trị giảm giá phải được nhà thầu nộp trước thời gian đóng thầu.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42582

Câu hỏi: Tôi có một chút thắc mắc: Các hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh quy định cần tối thiểu là bao nhiêu nhà thầu tham gia? Vì theo Luật Đấu thầu 2013 và theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP không có quy định rõ. Tại khoản 4 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định: “4. Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây: a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp ...

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42581

Câu hỏi: Chào luật sư! Tôi là một cán bộ xã vùng đặc biệt khó khăn, xin Luật sư tư vấn giúp một việc như sau: Xã tôi được huyện giao 290 triệu đồng để mua phân bón cấp cho người nông dân nghèo – thuộc vốn chương trình nông thôn mới. Xã tổ chức mua phân theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn, tôi chưa hiểu và xin hỏi ở xã ai là người trình, ai là người thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ? Xin thông tin thêm: nguồn vốn này là do xã làm chủ đầu tư, ở xã có Ban quản lý xây dựng nông thôn mới. Rất mong Luật sư tư vấn sớm để chúng tôi thực hiện cho đúng quy định pháp luật? Cảm ơn luật sư! 

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42580

Câu hỏi: Bên tôi mới bán hồ sơ yêu cầu hôm 25/2/2016. Đến nay (ngày 29/2/2016) phát hiện ra có sai sót một số chỗ trong hồ sơ nên đang muốn thông báo sửa đổi, bổ sung. Ngày 06/3/2016 sẽ đóng thầu, vậy tôi thông báo hôm nay có được không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42579

Câu hỏi: Kính gửi Hội đồng tư vấn luật, Tôi có một vấn đề gửi tới Hội đồng tư vấn luật như sau: Xin hỏi cách xử lý đối với trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu 02 lô trong cùng 1 gói thầu và được xếp hạng thứ nhất, được Chủ đầu tư mời vào thương thảo nhưng do giá cả biến động nên nhà thầu chỉ thương thảo 1 trong 2 lô (lô còn lại không thương thảo chấp nhận bị thu bảo lãnh dự thầu) có được không? Có văn bản này hướng dẫn đối với trường hợp này không? Xin cảm ơn?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42578

Câu hỏi: Xin luật sư tư vấn? bên tôi là chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao kinh phí thực hiện dự án là 12 tỷ, nhưng việc thực hiện là trên 10 xã khác nhau và mỗi xã có một đơn giá áp dụng khác nhau do có xã xa, xã gần. nên đơn vị tôi đã thực hiện lập thành 10 dự toán, 10 gói thầu, mỗi gói thầu hơn 1 tỷ và áp dụng Chào hàng cạnh tranh thông thường, như vậy có sai quy định không??Xem thêm: Ký hợp đồng thực hiện gói thầu xây lắp

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42577

Câu hỏi: Tôi có đọc được một bài viết từ bên phía công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, tuy nhiên nội dung tôi đọc lại thuộc trường hợp đấu thầu không qua mạng còn tình huống bên tôi gặp phải là đấu thầu qua mạng. Tôi mong Luật sư tư vấn như sau. Bên tôi đang thực hiện đấu thầu qua mạng, hình thức đấu thầu rộng rãi, gói thầu xây lắp, khi hết hạn nhưng chỉ có mỗi một nhà thầu tham gia, vậy bên tôi phải giải quyết thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42576

Câu hỏi: Công ty tư vấn kiến trúc H là đơn vị phụ thuộc về tổ chức và về tài chính với Tổng công ty K. Trong gói thầu xây dựng Trường Đại học S, công ty tư vấn kiến thức H là đơn vị tư vấn giám sát gói thầu, còn Tổng công ty K là nhà thầu thực hiện hợp đồng. Công ty H và Tổng công ty K tham gia như vậy là đúng hay sai? Tôi xin cám ơn công ty, rất mong công ty có phản hồi sớm giúp tôi?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42575

Câu hỏi: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hay ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất không? Nhà thầu không có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất có bị loại không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42574

Câu hỏi: Tôi xin được tư vấn giải thích rõ hơn về chi phí lập và đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định theo khoản 1, điều 9, Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trong đó có nêu mức tối thiểu là 1.000.000 và mức tối đa là 50.000.000. Như vậy đối với các dự án lớn, được chia thành nhiều gói thầu nhỏ khác nhau, nếu tính 0.1% trên giá của từng gói thầu được duyệt thì tổng cộng chi phí này sẽ >50.000.000, như vậy là đúng hay sai? Mức tối đa này là tính cho toàn dự án hay chỉ áp dụng cho từng gói thầu riêng biệt? Tôi rât mong nhận được sự phản hồi sớm. Tôi Xin chân thành cảm ơn!

Xem câu trả lời

 

Đang xem kết quả 121 đến 135 trong 23.996 hỏi đáp.

Gửi yêu cầu tư vấn