Hệ thống pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Mã số: HTPL42603

Câu hỏi: Gia đình chính sách có được giảm thuế đối với diện tích sử dụng đất không được giảm thuế không? Giảm bao nhiêu phần trăm?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42603

Câu hỏi: Gia đình chính sách có được giảm thuế đối với diện tích sử dụng đất không được giảm thuế không? Giảm bao nhiêu phần trăm?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42602

Câu hỏi: Tôi đã có bằng thạc sĩ trước ngày nộp hồ sơ bắt đầu kì thi công chức và đã làm hợp đồng tại đúng vị trí trúng tuyển công chức trên 3 năm. Tôi muốn hỏi khi tôi được tiếp nhận vào làm công chức (sau khi đã đỗ kì thi công chức) thì lúc được tiếp nhận làm công chức, mức lương của tôi là bao nhiêu? Được tính như thế nào ?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42602

Câu hỏi: Tôi đã có bằng thạc sĩ trước ngày nộp hồ sơ bắt đầu kì thi công chức và đã làm hợp đồng tại đúng vị trí trúng tuyển công chức trên 3 năm. Tôi muốn hỏi khi tôi được tiếp nhận vào làm công chức (sau khi đã đỗ kì thi công chức) thì lúc được tiếp nhận làm công chức, mức lương của tôi là bao nhiêu? Được tính như thế nào ?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42602

Câu hỏi: Tôi đã có bằng thạc sĩ trước ngày nộp hồ sơ bắt đầu kì thi công chức và đã làm hợp đồng tại đúng vị trí trúng tuyển công chức trên 3 năm. Tôi muốn hỏi khi tôi được tiếp nhận vào làm công chức (sau khi đã đỗ kì thi công chức) thì lúc được tiếp nhận làm công chức, mức lương của tôi là bao nhiêu? Được tính như thế nào ?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42600

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi có một câu hỏi rất cần sự giúp đỡ từ luật sư. Tôi bán hàng hóa trên phần đất lưu không của phần đất nhà người quen chưa có nhà, đội trật tự có được đuổi không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42600

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi có một câu hỏi rất cần sự giúp đỡ từ luật sư. Tôi bán hàng hóa trên phần đất lưu không của phần đất nhà người quen chưa có nhà, đội trật tự có được đuổi không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42600

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi có một câu hỏi rất cần sự giúp đỡ từ luật sư. Tôi bán hàng hóa trên phần đất lưu không của phần đất nhà người quen chưa có nhà, đội trật tự có được đuổi không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42600

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi có một câu hỏi rất cần sự giúp đỡ từ luật sư. Tôi bán hàng hóa trên phần đất lưu không của phần đất nhà người quen chưa có nhà, đội trật tự có được đuổi không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42598

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi muốn hỏi, cháu tôi trước đây nhập hộ khẩu vào nhà ngoại và khai sinh tại Nhà Bè. Bây giờ gia đình muốn tách khẩu cho cháu để nhập vào hộ khẩu nhà nội và làm lại giấy khai sinh cho cháu tại Thanh Hoá để tiện cho việc đi học sau này thì cần giấy tờ gì ạ? Cảm ơn.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42598

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi muốn hỏi, cháu tôi trước đây nhập hộ khẩu vào nhà ngoại và khai sinh tại Nhà Bè. Bây giờ gia đình muốn tách khẩu cho cháu để nhập vào hộ khẩu nhà nội và làm lại giấy khai sinh cho cháu tại Thanh Hoá để tiện cho việc đi học sau này thì cần giấy tờ gì ạ? Cảm ơn.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42598

Câu hỏi: Xin chào Hệ thống pháp luật! Tôi muốn hỏi, cháu tôi trước đây nhập hộ khẩu vào nhà ngoại và khai sinh tại Nhà Bè. Bây giờ gia đình muốn tách khẩu cho cháu để nhập vào hộ khẩu nhà nội và làm lại giấy khai sinh cho cháu tại Thanh Hoá để tiện cho việc đi học sau này thì cần giấy tờ gì ạ? Cảm ơn.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42596

Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi, hộ chiếu của tôi còn hạn 3 năm. Vì tôi chuẩn bị đi nước ngoài làm việc thời gian dài nên muốn cấp lại hộ chiếu mới có hạn 10 năm. Vậy trường hợp của tôi có được cấp không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42596

Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi, hộ chiếu của tôi còn hạn 3 năm. Vì tôi chuẩn bị đi nước ngoài làm việc thời gian dài nên muốn cấp lại hộ chiếu mới có hạn 10 năm. Vậy trường hợp của tôi có được cấp không?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42596

Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi, hộ chiếu của tôi còn hạn 3 năm. Vì tôi chuẩn bị đi nước ngoài làm việc thời gian dài nên muốn cấp lại hộ chiếu mới có hạn 10 năm. Vậy trường hợp của tôi có được cấp không?

Xem câu trả lời

 

Đang xem kết quả 91 đến 105 trong 23.996 hỏi đáp.

Gửi yêu cầu tư vấn