Hệ thống pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Mã số: HTPL42595

Câu hỏi: Vi phạm về độ tuổi lao động thì mức phạt thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42595

Câu hỏi: Vi phạm về độ tuổi lao động thì mức phạt thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42595

Câu hỏi: Vi phạm về độ tuổi lao động thì mức phạt thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42595

Câu hỏi: Vi phạm về độ tuổi lao động thì mức phạt thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42595

Câu hỏi: Vi phạm về độ tuổi lao động thì mức phạt thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42595

Câu hỏi: Vi phạm về độ tuổi lao động thì mức phạt thế nào?

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42594

Câu hỏi: Tôi và UBND phường (thành phố trực thuộc trung ương) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào năm 2014, hợp đồng chức danh công chức. Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật gì. Đến năm 2019 tôi bị chấm dứt hợp đồng với lý do Sở nội vụ thành phố có văn bản đề nghị không duy trì những trường hợp nêu trên. Khi chấm dứt hợp đồng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Cho hỏi: Tôi có thể khởi kiện quyết định chấm dứt hợp đồng nêu trên được không, và sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Trân trọng cảm ơn!

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42594

Câu hỏi: Tôi và UBND phường (thành phố trực thuộc trung ương) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào năm 2014, hợp đồng chức danh công chức. Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật gì. Đến năm 2019 tôi bị chấm dứt hợp đồng với lý do Sở nội vụ thành phố có văn bản đề nghị không duy trì những trường hợp nêu trên. Khi chấm dứt hợp đồng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Cho hỏi: Tôi có thể khởi kiện quyết định chấm dứt hợp đồng nêu trên được không, và sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Trân trọng cảm ơn!

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42594

Câu hỏi: Tôi và UBND phường (thành phố trực thuộc trung ương) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào năm 2014, hợp đồng chức danh công chức. Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật gì. Đến năm 2019 tôi bị chấm dứt hợp đồng với lý do Sở nội vụ thành phố có văn bản đề nghị không duy trì những trường hợp nêu trên. Khi chấm dứt hợp đồng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Cho hỏi: Tôi có thể khởi kiện quyết định chấm dứt hợp đồng nêu trên được không, và sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Trân trọng cảm ơn!

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42594

Câu hỏi: Tôi và UBND phường (thành phố trực thuộc trung ương) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào năm 2014, hợp đồng chức danh công chức. Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật gì. Đến năm 2019 tôi bị chấm dứt hợp đồng với lý do Sở nội vụ thành phố có văn bản đề nghị không duy trì những trường hợp nêu trên. Khi chấm dứt hợp đồng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Cho hỏi: Tôi có thể khởi kiện quyết định chấm dứt hợp đồng nêu trên được không, và sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Trân trọng cảm ơn!

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42590

Câu hỏi: Tôi có một vấn đề muốn hỏi bên luật sư là từ trước tới giờ bố tôi là người thờ cúng ông nội tôi là liệt sĩ nhưng hiện tai bố tôi đã mất. Ông nội tôi có 4 người con giờ tôi cần làm những thủ tục gì để tiếp tục được làm người thờ cúng liệt sĩ.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42590

Câu hỏi: Tôi có một vấn đề muốn hỏi bên luật sư là từ trước tới giờ bố tôi là người thờ cúng ông nội tôi là liệt sĩ nhưng hiện tai bố tôi đã mất. Ông nội tôi có 4 người con giờ tôi cần làm những thủ tục gì để tiếp tục được làm người thờ cúng liệt sĩ.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42590

Câu hỏi: Tôi có một vấn đề muốn hỏi bên luật sư là từ trước tới giờ bố tôi là người thờ cúng ông nội tôi là liệt sĩ nhưng hiện tai bố tôi đã mất. Ông nội tôi có 4 người con giờ tôi cần làm những thủ tục gì để tiếp tục được làm người thờ cúng liệt sĩ.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42590

Câu hỏi: Tôi có một vấn đề muốn hỏi bên luật sư là từ trước tới giờ bố tôi là người thờ cúng ông nội tôi là liệt sĩ nhưng hiện tai bố tôi đã mất. Ông nội tôi có 4 người con giờ tôi cần làm những thủ tục gì để tiếp tục được làm người thờ cúng liệt sĩ.

Xem câu trả lời

Mã số: HTPL42590

Câu hỏi: Tôi có một vấn đề muốn hỏi bên luật sư là từ trước tới giờ bố tôi là người thờ cúng ông nội tôi là liệt sĩ nhưng hiện tai bố tôi đã mất. Ông nội tôi có 4 người con giờ tôi cần làm những thủ tục gì để tiếp tục được làm người thờ cúng liệt sĩ.

Xem câu trả lời

 

Đang xem kết quả 106 đến 120 trong 23.996 hỏi đáp.

Gửi yêu cầu tư vấn