Điều kiện ứng cử để bầu vào hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ sau

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số câu hỏi: HC13

Câu hỏi:

Kính thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn cho tôi về luật bầu cử hội đồng nhân dân. Tôi năm nay 21 tuổi là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không vi phạm pháp luật, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, trình độ văn hóa chỉ Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không phải là Đảng viên.Tôi muốn ứng cử để bầu vào hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ sau có được không? Và tôi cần phải làm gì? Xin cảm ơn../. ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Thứ nhất, quy định tại Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì:

Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử: "Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này."

Về độ tuổi thì bạn đủ điều kiện để ứng cử để bầu vào hội đồng nhân dân huyện và hội đồng nhân dân xã.

Theo quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân gồm:

+ Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

+ Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

+ Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Theo đó, việc bạn không vi phạm pháp luật, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, trình độ văn hóa chỉ Tốt nghiệp trung học phổ thông chưa đủ đáp ứng điều kiện về chuyên môn và năng lực, kinh nghiệm công tác và tín nhiệm để đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thứ hai, đối với những trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn thì có thể nộp hồ sơ ứng cử theo khoản 2 Điều 36 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân :

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật này thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.”

Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam