Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 61 đến 91 trong 440.854 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13392:2021 (ISO 5833:2002) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Xi măng nhựa acrylic
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13392:2021 (ISO 5833:2002) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Xi măng nhựa acrylic được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13392:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13416:2021 (ISO 15193:2009) về Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Đo lường trong các mẫu thử có nguồn gốc sinh học - Yêu cầu về nội dung và thể hiện các quy trình đo quy chiếu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13416:2021 (ISO 15193:2009) về Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Đo lường trong các mẫu thử có nguồn gốc sinh học - Yêu cầu về nội dung và thể hiện các quy trình đo quy chiếu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13416:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13442:2021 (ISO 22190:2020) về Chất lượng đất - Sử dụng các dịch chiết để đánh giá khả năng sử dụng sinh học của các nguyên tố lượng vết trong đất
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13442:2021 (ISO 22190:2020) về Chất lượng đất - Sử dụng các dịch chiết để đánh giá khả năng sử dụng sinh học của các nguyên tố lượng vết trong đất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13442:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13443:2021 (ISO 23646:2021) về Chất lượng đất - Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng sắc ký khí detector chọn lọc khối lượng (GC-MS) và sắc ký khí detector bẫy electron (GC-ECD)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13443:2021 (ISO 23646:2021) về Chất lượng đất - Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng sắc ký khí detector chọn lọc khối lượng (GC-MS) và sắc ký khí detector bẫy electron (GC-ECD) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13443:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13451:2021 (ISO 11731:2017) về Chất lượng nước - Định lượng Legionella
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13451:2021 (ISO 11731:2017) về Chất lượng nước - Định lượng Legionella được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13451:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13405:2021 (ISO 7199:2016 with AMD 1:2020) về Vật cấy ghép tim mạch và các cơ quan nhân tạo - Thiết bị trao đổi khí - máu (thiết bị cung cấp oxy máu)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13405:2021 (ISO 7199:2016 with AMD 1:2020) về Vật cấy ghép tim mạch và các cơ quan nhân tạo - Thiết bị trao đổi khí - máu (thiết bị cung cấp oxy máu) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13405:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13407-3:2021 (ISO 7886-3:2020) về Bơm tiêm dưới da vô khuẩn sử dụng một lần - Phần 3: Bơm tiêm tự hủy dùng để tiêm chủng liều cố định
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13407-3:2021 (ISO 7886-3:2020) về Bơm tiêm dưới da vô khuẩn sử dụng một lần - Phần 3: Bơm tiêm tự hủy dùng để tiêm chủng liều cố định được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13407-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4358:2021 về Ván lạng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4358:2021 về Ván lạng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN4358:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5979:2021 (ISO 10390:2021) về Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn - Xác định pH
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5979:2021 (ISO 10390:2021) về Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn - Xác định pH được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN5979:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6651:2021 (ISO 11274: 2019) về Chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp phòng thử nghiệm
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6651:2021 (ISO 11274: 2019) về Chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp phòng thử nghiệm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6651:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13384-1:2021 (ISO 9187-1:2010) về Thiết bị tiêm dùng trong y tế - Phần 1: Ống thuốc tiêm
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13384-1:2021 (ISO 9187-1:2010) về Thiết bị tiêm dùng trong y tế - Phần 1: Ống thuốc tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13384-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2021 về Biệt thự du lịch - Xếp hạng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2021 về Biệt thự du lịch - Xếp hạng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7795:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8991:2021 về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8991:2021 về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8991:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8993:2021 về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép mạ crom/crom oxit bằng điện phân
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8993:2021 về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép mạ crom/crom oxit bằng điện phân được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8993:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8994:2021 về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm đen
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8994:2021 về Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm đen được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8994:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-5:2021 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 5: Phi lao
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-5:2021 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 5: Phi lao được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN11366-5:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13376-3:2021 (ISO 8637-3:2018) về Hệ thống ngoài cơ thể cho lọc máu - Phần 3: Thiết bị lọc huyết tương
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13376-3:2021 (ISO 8637-3:2018) về Hệ thống ngoài cơ thể cho lọc máu - Phần 3: Thiết bị lọc huyết tương được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13376-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-6:2021 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 6: Xoan chịu hạn (Neem)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-6:2021 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 6: Xoan chịu hạn (Neem) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN11366-6:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13355:2021 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Chòi quan sát phát hiện cháy rừng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13355:2021 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Chòi quan sát phát hiện cháy rừng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13355:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13354:2021 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Biển báo
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13354:2021 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Biển báo được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13354:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13316-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 về Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 về Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8215:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-3:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-3:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-1:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-1:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-2:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-2:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13269:2021 về Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13269:2021 về Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13269:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-4:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-4:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-4:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-1:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 1: Yếu tố khí tượng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-1:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 1: Yếu tố khí tượng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13344-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-2:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 2: Yếu tố thủy văn
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-2:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 2: Yếu tố thủy văn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13344-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13345:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13345:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13345:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: