Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 15.366 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13457-1:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13457-1:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13457-1:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-2:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-2:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12314-2:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13455:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13455:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13455:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13456:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13456:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13456:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38)
Ngày 16/07/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN/QS1822:2021 Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 về Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 về Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13396:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN5738:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-12:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 12: Quan trắc ra đa thời tiết
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-12:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 12: Quan trắc ra đa thời tiết được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12636-12:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-11:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-11:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12636-11:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-10:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-10:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12636-10:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12635-5:2021 về Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12635-5:2021 về Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12635-5:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12119:2021 về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12119:2021 về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12119:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10184:2021 về Đất xây dựng - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10184:2021 về Đất xây dựng - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN10184:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6689:2021 (ISO 13688:2013 with AMD 1:2019) về Quần áo bảo vệ - Yêu cầu chung
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6689:2021 (ISO 13688:2013 with AMD 1:2019) về Quần áo bảo vệ - Yêu cầu chung được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6689:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Giống ngô
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Giống ngô được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13382-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Giống lúa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Giống lúa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13382-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Giống lúa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Giống lúa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13381-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13370:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13370:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13370:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13369:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng thạch Symphony
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13369:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng thạch Symphony được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13369:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13368:2021 về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13368:2021 về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13368:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13349:2021 về Dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13349:2021 về Dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13349:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13346:2021 về Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát và thiết kế
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13346:2021 về Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát và thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13346:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13345:2021 về Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13345:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-2:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 2: Yếu tố thủy văn
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-2:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 2: Yếu tố thủy văn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13344-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-1:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 1: Yếu tố khí tượng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13344-1:2021 về Đánh giá chất lượng dự báo - Phần 1: Yếu tố khí tượng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13344-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Giống ngô
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Giống ngô được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13381-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13342:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13332:2021 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13332:2021 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13332:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-3:2021 (BS EN 455-3:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 3: Yêu cầu và thử nghiệm đánh giá sinh học
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-3:2021 (BS EN 455-3:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 3: Yêu cầu và thử nghiệm đánh giá sinh học được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13415-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-2:2021 (BS EN 455-2:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm tính chất vật lý
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-2:2021 (BS EN 455-2:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm tính chất vật lý được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13415-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra