Dự thảo mới

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 543 văn bản

Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày 17/02/2021, Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/02/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/02/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/02/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 14/01/2021, Dự thảo Thông tư quy định về danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 04/01/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/01/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 25/12/2020, Dự thảo Thông tư về danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi
Ngày 17/11/2020, Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 16/11/2020, Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 12/10/2020, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/10/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 12/10/2020, Dự thảo Thông tư về Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/10/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về mẫu Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành
Ngày 12/10/2020, Dự thảo Thông tư quy định về mẫu Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/10/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 06/10/2020, Dự thảo Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/10/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài
Ngày 26/09/2020, Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/09/2020 Hiệu lực:
Dự thảo về Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 24/09/2020, Dự thảo về Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/09/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 21/09/2020, Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi
Ngày 01/09/2020, Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/09/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Ngày 20/08/2020, Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/08/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 12/08/2020, Dự thảo Nghị quyết về Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/08/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 07/08/2020, Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/08/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 10/07/2020, Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/07/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Ngày 02/07/2020, Dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/07/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 25/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ngày 24/06/2020, Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
Ngày 19/06/2020, Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/06/2020, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
Ngày 15/06/2020, Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 04/06/2020, Dự thảo Thông tư công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/06/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 03/06/2020, Dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/06/2020 Hiệu lực: