Dự thảo mới

Đang xem kết quả 211 đến 241 trong 440.854 văn bản

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
Ngày 09/11/2017, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành và...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp với người bệnh tâm thần tại cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 07/11/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp với người bệnh tâm thần tại cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày 07/11/2017, Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 02/11/2017, Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế
Ngày 01/11/2017, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
Ngày 31/10/2017, Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 30/10/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về hoạt động giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Y tế - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 19/10/2017, Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về hoạt động giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Y tế - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Thông tư liên tịch   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/10/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 12/10/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/10/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 11/10/2017, Dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/10/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Ngày 11/10/2017, Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/10/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 11/09/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/09/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 29/08/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/08/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 21/08/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/08/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
Ngày 18/08/2017, Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Ngày 14/08/2017, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/08/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
Ngày 24/07/2017, Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
Ngày 24/07/2017, Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
Ngày 24/07/2017, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ngày 17/07/2017, Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Chính phủ ban hành
Ngày 14/07/2017, Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về kiểm dịch y tế biên giới
Ngày 14/07/2017, Dự thảo Nghị định quy định về kiểm dịch y tế biên giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 12/07/2017, Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 10/07/2017, Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/07/2017, Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 03/07/2017, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 30/06/2017, Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 29/06/2017, Dự thảo Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư giá cước sử dụng dịch vụ Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 29/06/2017, Dự thảo Thông tư giá cước sử dụng dịch vụ Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 29/06/2017, Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 29/06/2017, Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 29/06/2017, Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/06/2017 Hiệu lực: