Dự thảo mới

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 543 văn bản

Dự thảo Thông tư Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 20/06/2017, Dự thảo Thông tư Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 16/06/2017, Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 09/06/2017, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản
Ngày 05/06/2017, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 02/06/2017, Dự thảo Thông tư Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 01/06/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động du lịch mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 01/06/2017, Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động du lịch mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/06/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 31/05/2017, Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 31/05/2017, Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 31/05/2017, Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 30/05/2017, Dự thảo Thông tư Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết quyền lợi của người lao động
Ngày 30/05/2017, Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết quyền lợi của người lao động được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 30/05/2017, Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2017, Dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2017, Dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định Quy định về sử dụng, quản lý phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa
Ngày 24/05/2017, Dự thảo Nghị định Quy định về sử dụng, quản lý phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Danh mục ngành, nghề doanh nghiệp sử dụng lao động phải qua đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 19/05/2017, Dự thảo Thông tư Danh mục ngành, nghề doanh nghiệp sử dụng lao động phải qua đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Hành chính công
Ngày 19/05/2017, Dự thảo Luật Hành chính công được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Danh mục ngành, nghề mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam ở trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 19/05/2017, Dự thảo Thông tư về Danh mục ngành, nghề mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam ở trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tư liệu khí tượng thủy văn do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 17/05/2017, Dự thảo Thông tư quy định về kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tư liệu khí tượng thủy văn do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 17/05/2017, Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 17/05/2017, Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
Ngày 15/05/2017, Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định quản lý Đề án Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 15/05/2017, Dự thảo Thông tư quy định quản lý Đề án Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 12/05/2017, Dự thảo Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn
Ngày 10/05/2017, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động về khiếu nại, tố cáo
Ngày 10/05/2017, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động về khiếu nại, tố cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua do Bộ Nội vụ ban hành ban hành
Ngày 10/05/2017, Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua do Bộ Nội vụ ban hành ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 08/05/2017, Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 08/05/2017, Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực: