Dự thảo mới

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 441.686 văn bản

Dự thảo Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày 24/10/2022, Dự thảo Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)
Ngày 22/10/2022, Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/10/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 14/10/2022, Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/10/2022, Dự thảo Thông tư về Danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/10/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu do Quốc hội ban hành
Ngày 23/09/2022, Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
Ngày 22/09/2022, Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Đất đai
Ngày 16/09/2022, Dự thảo Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/09/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Ngày 08/09/2022, Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/09/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Ngày 07/09/2022, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/09/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định quy trình Quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 26/08/2022, Dự thảo Thông tư quy định quy trình Quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/08/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
Ngày 26/08/2022, Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/08/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 15/08/2022, Dự thảo Thông tư về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/08/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)
Ngày 06/08/2022, Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/08/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Ngày 05/08/2022, Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 26/07/2022, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày 26/07/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác
Ngày 25/07/2022, Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày 20/07/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 13/07/2022, Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Ngày 12/07/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật giá (sửa đổi)
Ngày 22/06/2022, Dự thảo Luật giá (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Đấu thầu
Ngày 22/06/2022, Dự thảo Luật Đấu thầu được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 21/06/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 21/06/2022, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 20/06/2022, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Ngày 14/06/2022, Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày 06/06/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số
Ngày 01/06/2022, Dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/06/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn vấn đề về giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 30/05/2022, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn vấn đề về giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/05/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 26/05/2022, Dự thảo Thông tư về quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/05/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 26/05/2022, Dự thảo Thông tư về quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/05/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 26/05/2022, Dự thảo Thông tư về quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/05/2022 Hiệu lực: