Dự thảo mới

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong 545 văn bản

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
Ngày 05/10/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày 02/10/2021, Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 27/09/2021, Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 23/09/2021, Dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử
Ngày 18/09/2021, Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 18/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 04/09/2021, Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 19/08/2021, Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/08/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/08/2021, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/08/2021, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 19/07/2021, Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 14/07/2021, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày 06/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 03/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/06/2021, Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản
Ngày 16/06/2021, Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/06/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
Ngày 28/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/05/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 23/04/2021, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/04/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
Ngày 20/04/2021, Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/04/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 05/04/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 29/03/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/03/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày 11/03/2021, Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày 05/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày 05/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 25/02/2021, Dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/02/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 22/02/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/02/2021 Hiệu lực: