Dự thảo mới

Đang xem kết quả 61 đến 91 trong 440.854 văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/12/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định ..../2021/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 03/12/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định ..../2021/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/10/2021, Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 26/10/2021, Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 15/10/2021, Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Luật dân số
Ngày 15/10/2021, Dự thảo Luật dân số được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục
Ngày 07/10/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
Ngày 05/10/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày 02/10/2021, Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 27/09/2021, Dự thảo Thông tư về Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 23/09/2021, Dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử
Ngày 18/09/2021, Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 18/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 04/09/2021, Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 19/08/2021, Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/08/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/08/2021, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 05/08/2021, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 19/07/2021, Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 14/07/2021, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày 06/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 03/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/06/2021, Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản
Ngày 16/06/2021, Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/06/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
Ngày 28/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/05/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 23/04/2021, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/04/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 05/04/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 29/03/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 29/03/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 29/03/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực: