Dự thảo mới

Đang xem kết quả 151 đến 181 trong 440.854 văn bản

Dự thảo Nghị định quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày 01/08/2019, Dự thảo Nghị định quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/08/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi
Ngày 08/07/2019, Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/07/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày 15/05/2019, Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành và...
Loại: Pháp lệnh   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/05/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày 06/05/2019, Dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/05/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 154/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 20/04/2019, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 154/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/04/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 10/04/2019, Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/04/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 10/04/2019, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/04/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa; về quản lý bảo lãnh theo quy định tại Nghị định .../2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 02/04/2019, Dự thảo Thông tư về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa; về quản lý bảo lãnh theo quy định tại Nghị định .../2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/04/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Quốc hội ban hành
Ngày 26/03/2019, Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/03/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Quốc hội ban hành
Ngày 20/03/2019, Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/03/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ngày 15/03/2019, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/03/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe
Ngày 27/02/2019, Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/02/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
Ngày 26/02/2019, Dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/02/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 19/02/2019, Dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/02/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 14/02/2019, Dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/02/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 15/01/2019, Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/01/2019 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 03/12/2018, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/12/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Công tác xã hội
Ngày 27/11/2018, Dự thảo Luật Công tác xã hội được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/11/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 15/11/2018, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 12/11/2018, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/11/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/10/2018, Dự thảo Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/10/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành
Ngày 30/10/2018, Dự thảo Thông tư về Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/10/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 26/10/2018, Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/10/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
Ngày 25/10/2018, Dự thảo Nghị định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/10/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 02/10/2018, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/10/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 15/09/2018, Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/09/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn xác định và theo dõi đánh giá trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 10/09/2018, Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn xác định và theo dõi đánh giá trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/09/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Ngày 23/08/2018, Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/08/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/08/2018, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/08/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 21/08/2018, Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 21/08/2018, Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 21/08/2018, Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/08/2018 Hiệu lực: