Dự thảo mới

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 543 văn bản

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/05/2018, Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/05/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 14/05/2018, Dự thảo Thông tư về danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối
Ngày 23/04/2018, Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật thuế tài sản
Ngày 19/04/2018, Dự thảo Luật thuế tài sản được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/04/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định về Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân
Ngày 09/04/2018, Dự thảo Quyết định về Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
Ngày 09/04/2018, Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định về Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 09/04/2018, Dự thảo Quyết định về Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/04/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 03/04/2018, Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/04/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/03/2018, Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/03/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
Ngày 12/03/2018, Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/03/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 21/02/2018, Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/02/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
Ngày 12/02/2018, Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/02/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 07/02/2018, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/02/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 sửa đổi
Ngày 31/01/2018, Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ
Ngày 26/01/2018, Dự thảo Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
Ngày 11/01/2018, Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/01/2018 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 08/12/2017, Dự thảo Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/12/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/12/2017, Dự thảo Thông tư về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/12/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
Ngày 05/12/2017, Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Ngày 05/12/2017, Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Ngày 30/11/2017, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 28/11/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành
Ngày 24/11/2017, Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
Ngày 09/11/2017, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành và...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 09/11/2017, Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 09/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày 07/11/2017, Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp với người bệnh tâm thần tại cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 07/11/2017, Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp với người bệnh tâm thần tại cơ sở trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 02/11/2017, Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế
Ngày 01/11/2017, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
Ngày 31/10/2017, Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: