Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3103-79

DÂY THÉP MẠ KẼM DÙNG ĐỂ BUỘC, CHẰNG ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN BÁO

Tie zine coated steel  wire For aerisl coamunication

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây thép mạ kẽm dùng để hãm dây dẫn với bình cách điện hay để nối hai đầu dây riêng biệt của dây điện báo chạy đường dài.

1. Cỡ, thông số kích thước

1.1. Ký hiệu quy ước của dây mạ kẽm dùng để buộc, chằng đường dây điện báo.

Ví dụ: dây có đường kính 2,0 mm

Dây thép 2,0 TCVN 3103 – 79

1.2. Đường kính danh nghĩa và sai lệch cho phép phải phù hợp với quy định của bảng 1.

Bảng 1

mm

Đường kính danh nghĩa

Sai lệch cho phép

1,0

1,2

1,4

2,0

2,5

± 0,06

1.3. Độ ô van của dây thép mạ kẽm không được vượt quá ... tổng sai lệch của đường kính.

...