Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3100-1979

DÂY THÉP TRÒN DÙNG LÀM CỐT THÉP BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây thép cacbon kết cấu dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước.

1. Cỡ; thông số kích thước

1.1. Cơ tính và kích thước của dây phải phù hợp với bảng 1

Bảng 1

1.2. Độ ô van của dây không được vượt quá tổng sai lệch cho phép của đường kính.

2. Yêu cầu kĩ thuật

2.1. Dây được sản xuất từ thép cácbon kết cấu Mác thép do cơ sở sản xuất quy định phụ thuộc vào đường kính và cơ tính yêu cầu của dây.

2.2. Theo thỏa thuận của hai bên, dây có thể được ram ở nhiệt độ thấp.

2.3. Trên bề mặt dây, không được có vết rỗ, nứt, váng, gỉ, màng và phân tầng. Cho phép có những khuyết tật bề mặt cục bộ như xây xát, xước và vết do kéo giãn, nhưng độ sâu không được lớn hơn sai lệch đã quy định của đường kính. Vết gỉ không coi là dấu hiệu phế phẩm.

2.4. Dây được cung cấp bằng cuộn. Mỗi cuộn gồm một sợi nguyên.

2.5. Dây thép khi đã tôi qua bể chì không được hàn nối.

2.6. Đường kính trong của cuộn không ...