Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3101 : 1979

DÂY THÉP CÁCBON THẤP KÉO NGUỘI DÙNG LÀM CỐT THÉP BÊ TÔNG
Cold_drawing low_carbon steel wire for reinforced concrete constructions

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây thép cácbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bêtông có đường kính từ 3,0 đến 10,0mm.

1. Cỡ, thông số kích thước

1.1. Đường kính của dây và sai lệch cho phép phải phù hợp với bảng 1.

Bảng 1

Đường kính danh nghĩa, mm

Sai lệch cho phép, mm

Diện tích mặt cắt ngang, mm2

Khối lượng lí thuyết của 1m chiều dài, kg

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

7.0

8,0

9,0

10,0

± 0,06

± 0,08

± 0,08

± 0,08

± 0,08

± ...