Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 111.973 văn bản

Công văn 9482/VPCP-NN năm 2021 sửa đổi Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/12/2021, Công văn 9482/VPCP-NN năm 2021 sửa đổi Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9482/VPCP-NN Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9738/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức và huy động lực lượng tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 25/12/2021, Công văn 9738/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức và huy động lực lượng tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9738/SYT-NVY Ngày ban hành: 25/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 8362/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 25/12/2021, Công văn 8362/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8362/BCT-TTTN Ngày ban hành: 25/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 10943/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/12/2021, Công văn 10943/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 10943/BYT-MT Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1684/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 về tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Ngày 24/12/2021, Công văn 1684/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 về tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1684/KCB-QLCL&CĐT Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1782/TTg-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/12/2021, Công văn 1782/TTg-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1782/TTg-CN Ngày ban hành: 23/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9371/VPCP-NN năm 2021 về Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 9371/VPCP-NN năm 2021 về Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9371/VPCP-NN Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9353/VPCP-QHQT năm 2021 về tuyên truyền Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025” do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 9353/VPCP-QHQT năm 2021 về tuyên truyền Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025” do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9353/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 14574/BTC-TCHQ năm 2021 về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu giáp phía Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 14574/BTC-TCHQ năm 2021 về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu giáp phía Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 14574/BTC-TCHQ Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1101/LĐLĐ-TC năm 2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 1101/LĐLĐ-TC năm 2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1101/LĐLĐ-TC Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9555/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 về nâng cấp phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử cho hệ thống thu phí một dừng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 9555/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 về nâng cấp phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử cho hệ thống thu phí một dừng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9555/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9655/SYT-NVY năm 2021 về quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22/12/2021, Công văn 9655/SYT-NVY năm 2021 về quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9655/SYT-NVY Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9373/VPCP-NC năm 2021 về xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 9373/VPCP-NC năm 2021 về xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9373/VPCP-NC Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9370/VPCP-CN năm 2021 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 9370/VPCP-CN năm 2021 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9370/VPCP-CN Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9340/VPCP-CN năm 2021 thực hiện nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 9340/VPCP-CN năm 2021 thực hiện nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9340/VPCP-CN Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4265/BHXH-TST năm 2021 về tham mưu đề xuất trình việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân thoát khỏi huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 4265/BHXH-TST năm 2021 về tham mưu đề xuất trình việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân thoát khỏi huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4265/BHXH-TST Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 10869/BYT-MT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/12/2021, Công văn 10869/BYT-MT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 10869/BYT-MT Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9289/VPCP-QHQT năm 2021 triển khai kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 9289/VPCP-QHQT năm 2021 triển khai kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9289/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9287/VPCP-CN năm 2021 về Tờ trình Quốc hội Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 9287/VPCP-CN năm 2021 về Tờ trình Quốc hội Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9287/VPCP-CN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1766/TTg-CN năm 2021 bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1766/TTg-CN năm 2021 bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1766/TTg-CN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1765/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1765/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1765/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1764/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1764/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1764/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1763/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1763/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1763/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1762/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1762/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1762/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1759/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1759/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1759/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1760/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1760/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1760/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1758/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1758/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1758/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1757/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2), tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1757/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2), tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1757/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1752/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 1752/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1752/TTg-NN Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 9284/VPCP-KTTH năm 2021 ban hành Quyết định về hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/12/2021, Công văn 9284/VPCP-KTTH năm 2021 ban hành Quyết định về hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9284/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực