Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 109.986 văn bản

Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 15/01/2021, Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 209/BNV-BCĐ Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 182/BTNMT-TCMT năm 2021 về đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 14/01/2021, Công văn 182/BTNMT-TCMT năm 2021 về đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 182/BTNMT-TCMT Ngày ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 308/CV-BCĐ năm 2021 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
Ngày 14/01/2021, Công văn 308/CV-BCĐ năm 2021 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 308/CV-BCĐ Ngày ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 49/UBDT-CSDT năm 2021 về cung cấp thông tin đánh giá về các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 14/01/2021, Công văn 49/UBDT-CSDT năm 2021 về cung cấp thông tin đánh giá về các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 49/UBDT-CSDT Ngày ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 329/VPCP-TTĐT năm 2021 về thực hiện quy định về Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 14/01/2021, Công văn 329/VPCP-TTĐT năm 2021 về thực hiện quy định về Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 329/VPCP-TTĐT Ngày ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 98/LĐTBXH-NCC về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 13/01/2021, Công văn 98/LĐTBXH-NCC về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 98/LĐTBXH-NCC Ngày ban hành: 13/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 138/QLD-MP năm 2021 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 13/01/2021, Công văn 138/QLD-MP năm 2021 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 138/QLD-MP Ngày ban hành: 13/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 59/ATTP-NĐTT về tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Ngày 13/01/2021, Công văn 59/ATTP-NĐTT về tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Cục An toàn thực phẩm ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 59/ATTP-NĐTT Ngày ban hành: 13/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 10042-CV/BTGTW năm 2021 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Ngày 12/01/2021, Công văn 10042-CV/BTGTW năm 2021 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 10042-CV/BTGTW Ngày ban hành: 12/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 37/UBDT-DTTS năm 2021 về thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 12/01/2021, Công văn 37/UBDT-DTTS năm 2021 về thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37/UBDT-DTTS Ngày ban hành: 12/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 249/VPCP-TTĐT năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 12/01/2021, Công văn 249/VPCP-TTĐT năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 249/VPCP-TTĐT Ngày ban hành: 12/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 122/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 12/01/2021, Công văn 122/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 122/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 12/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 11/01/2021, Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33/UBDT-TTTT Ngày ban hành: 11/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 11/01/2021, Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 207/BGTVT-CYT Ngày ban hành: 11/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 11/01/2021, Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 150/BCT-TTTN Ngày ban hành: 11/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 208/VPCP-QHQT về thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 09/01/2021, Công văn 208/VPCP-QHQT về thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 208/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 09/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 47/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 08/01/2021, Công văn 47/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 47/QLD-KD Ngày ban hành: 08/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 194/VPCP-QHQT năm 2021 về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/01/2021, Công văn 194/VPCP-QHQT năm 2021 về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 194/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 08/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 124/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 07/01/2021, Công văn 124/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 124/BYT-KCB Ngày ban hành: 07/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 75/TCHQ-PC năm 2021 trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 07/01/2021, Công văn 75/TCHQ-PC năm 2021 trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 75/TCHQ-PC Ngày ban hành: 07/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 07/01/2021, Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 07/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 104/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quốc phòng, an ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2021, Công văn 104/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quốc phòng, an ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 104/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2021, Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 103/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2021, Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 105/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2021, Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 100/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 102/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2021, Công văn 102/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 102/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/01/2021, Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 106/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/01/2021, Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 40/BYT-BMTE Ngày ban hành: 05/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 47/SGDĐT-VP về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 05/01/2021, Công văn 47/SGDĐT-VP về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 47/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 05/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/01/2021, Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 65/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 05/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí