Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 118.432 văn bản

Công văn 304/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 24/06/2022, Công văn 304/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 304/LĐLĐ Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 24/06/2022, Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC năm 2022 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2169/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3309/BYT-DP năm 2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 3309/BYT-DP năm 2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3309/BYT-DP Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3853/VPCP-CN năm 2022 triển khai Nghị quyết về dự án đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 3853/VPCP-CN năm 2022 triển khai Nghị quyết về dự án đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3853/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3556/BTNMT-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 3556/BTNMT-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3556/BTNMT-KHTC Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2150/LĐTBXH-VPQGGN Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 23/06/2022, Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN năm 2022 triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2146/LĐTBXH-VPQGGN Ngày ban hành: 23/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3250/BYT-MT triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/06/2022, Công văn 3250/BYT-MT triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3250/BYT-MT Ngày ban hành: 22/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3288/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3288/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3288/BHXH-QLT Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥12 tuổi đã tiêm mũi 1 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥12 tuổi đã tiêm mũi 1 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1439/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3229/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3229/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3229/BYT-DP Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1406/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 1406/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1406/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2426/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2425/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 2425/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2425/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3460/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3460/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3460/BCT-TTTN Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3818/VPCP-NN năm 2022 xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3818/VPCP-NN năm 2022 xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3818/VPCP-NN Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3828/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/06/2022, Công văn 3828/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3828/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành: 21/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2400/TCHQ-GSQL năm 2022 về gia hạn giàn khoan tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2400/TCHQ-GSQL năm 2022 về gia hạn giàn khoan tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2400/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2144/BVHTTDL-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2144/BVHTTDL-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2144/BVHTTDL-TCCB Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2404/TCHQ-PC năm 2022 về tự kiểm tra, xử lý văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2404/TCHQ-PC năm 2022 về tự kiểm tra, xử lý văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2404/TCHQ-PC Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 684/DP-DT năm 2022 về tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 684/DP-DT năm 2022 về tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 684/DP-DT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2062/SGDĐT-CTTT năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 20/06/2022, Công văn 2062/SGDĐT-CTTT năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2062/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2402/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2402/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2402/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2598/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3793/VPCP-CN năm 2022 về nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 3793/VPCP-CN năm 2022 về nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3793/VPCP-CN Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 294/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 294/LĐLĐ năm 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 294/LĐLĐ Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2129/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2129/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2129/BVHTTDL-DSVH Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2216/BXD-PTĐT năm 2022 về rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 20/06/2022, Công văn 2216/BXD-PTĐT năm 2022 về rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2216/BXD-PTĐT Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3168/BYT-DP năm 2022 về xin ý kiến dự thảo Đề xuất biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 3168/BYT-DP năm 2022 về xin ý kiến dự thảo Đề xuất biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3168/BYT-DP Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 516/LĐLĐ-CSPL về hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 17/06/2022, Công văn 516/LĐLĐ-CSPL về hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 516/LĐLĐ-CSPL Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra