Dich vu doanh nghiep so

Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 110.553 văn bản

Công văn 2274/BHXH-CSXH năm 2021 về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 2274/BHXH-CSXH năm 2021 về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2274/BHXH-CSXH Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6145/BYT-QLD Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5197/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6140/BYT-KCB năm 2021 về huy động các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/07/2021, Công văn 6140/BYT-KCB năm 2021 về huy động các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6140/BYT-KCB Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 29592/CTHN-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 29592/CTHN-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 29592/CTHN-KK Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5187/VPCP-CN Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Ngày 29/07/2021, Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2434/UBND-KT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6118/BYT-DP Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3534/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 3534/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3534/SGTVT-VP Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/07/2021, Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2431/UBND-DT Ngày ban hành: 29/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2512/UBND-VX Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4714/BNN-CN Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2702/SGDĐT-QLT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2522/UBND-VX Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 28/07/2021, Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2838/BTTTT-TTCS Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7630/BGTVT-VT Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4469/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4469/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4469/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4481/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5104/VPCP-CN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6058/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4482/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2508/UBND-ĐT Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/07/2021, Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4987/SYT-NVY Ngày ban hành: 27/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1020/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 1020/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1020/TTg-NN Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2218/BHXH-TST Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5967/BYT-YDCT năm 2021 về thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT do Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5967/BYT-YDCT năm 2021 về thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5967/BYT-YDCT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5971/BYT-KHTC năm 2021 về làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và 58/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5971/BYT-KHTC năm 2021 về làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và 58/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5971/BYT-KHTC Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2490/UBND-VX Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5049/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/07/2021, Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2491/UBND-ĐT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực