Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 440.838 văn bản

Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 23/11/2022, Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 57306/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4527/SGDĐT-CTTT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 4527/SGDĐT-CTTT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4527/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12221/BGTVT-VT triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 12221/BGTVT-VT triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12221/BGTVT-VT Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7800/VPCP-KGVX năm 2022 về xử lý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/11/2022, Công văn 7800/VPCP-KGVX năm 2022 về xử lý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7800/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12182/BGTVT-VT năm 2022 xử lý giải tỏa hành lý sau khi tàu bay hạ cánh và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 21/11/2022, Công văn 12182/BGTVT-VT năm 2022 xử lý giải tỏa hành lý sau khi tàu bay hạ cánh và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12182/BGTVT-VT Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 56700/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 21/11/2022, Công văn 56700/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 56700/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4488/SGDĐT-TCCB triển khai nâng bậc lương trước năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 21/11/2022, Công văn 4488/SGDĐT-TCCB triển khai nâng bậc lương trước năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4488/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 6141/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 21/11/2022, Công văn 6141/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6141/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7376/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 21/11/2022, Công văn 7376/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7376/BCT-TTTN Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7785/VPCP-NN năm 2022 về liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/11/2022, Công văn 7785/VPCP-NN năm 2022 về liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7785/VPCP-NN Ngày ban hành: 19/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7802/BNN-PCTT năm 2022 về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 18/11/2022, Công văn 7802/BNN-PCTT năm 2022 về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7802/BNN-PCTT Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1999/UBDT-TCCB về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ủy ban Dân tộc
Ngày 18/11/2022, Công văn 1999/UBDT-TCCB về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1999/UBDT-TCCB Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12089/BGTVT-VT năm 2022 về kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn trên địa bàn địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 18/11/2022, Công văn 12089/BGTVT-VT năm 2022 về kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn trên địa bàn địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12089/BGTVT-VT Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 3511/BHXH-TST về tăng cường giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 18/11/2022, Công văn 3511/BHXH-TST về tăng cường giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3511/BHXH-TST Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4891/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 4891/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4891/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12066/BTC-ĐT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 55897/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 17/11/2022, Công văn 55897/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 55897/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 17/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7674/BNN-TT về báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7674/BNN-TT về báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7674/BNN-TT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7720/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7720/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7720/VPCP-TH Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12017/BGTVT-PC năm 2022 về đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 12017/BGTVT-PC năm 2022 về đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12017/BGTVT-PC Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL năm 2022 về cấp lại giấy phép lái xe bị mất qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1060/CĐBVN-QLVT,PT&NL Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12006/BTC-TCT năm 2022 về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 12006/BTC-TCT năm 2022 về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12006/BTC-TCT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5220/BXD-QLN năm 2022 về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 5220/BXD-QLN năm 2022 về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5220/BXD-QLN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5221/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 5221/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5221/BXD-QLN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4567/BVHTTDL-KHTC năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 4567/BVHTTDL-KHTC năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4567/BVHTTDL-KHTC Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4413/SGDĐT-KHTC năm 2022 về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 4413/SGDĐT-KHTC năm 2022 về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4413/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 2608/VSDTTU-TCQG về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 2608/VSDTTU-TCQG về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2608/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 6615/BYT-KCB hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 6615/BYT-KCB hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6615/BYT-KCB Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7696/VPCP-CN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7696/VPCP-CN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7696/VPCP-CN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực: