Công văn

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong 118.866 văn bản

Công văn 4132/BYT-PC năm 2022 về chấn chỉnh công tác khám bệnh, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới do Bộ Y tế ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 4132/BYT-PC năm 2022 về chấn chỉnh công tác khám bệnh, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4132/BYT-PC Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 7676/BTC-QLCS năm 2022 về truy thu tiền thuê đất đối với công trình hiện hữu tại cảng hàng không, sân bay do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 7676/BTC-QLCS năm 2022 về truy thu tiền thuê đất đối với công trình hiện hữu tại cảng hàng không, sân bay do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7676/BTC-QLCS Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3192/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 10/2022/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 3192/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 10/2022/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3192/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 2817/ĐT-ĐĐTKD năm 2022 về triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế do Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 2817/ĐT-ĐĐTKD năm 2022 về triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế do Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2817/ĐT-ĐĐTKD Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37868/CTHN-TTHT năm 2022 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 37868/CTHN-TTHT năm 2022 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37868/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37870/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế khi thuê người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 37870/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế khi thuê người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37870/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 5247/SYT-NVY năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 03/08/2022, Công văn 5247/SYT-NVY năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5247/SYT-NVY Ngày ban hành: 03/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3165/TCHQ-GSQL năm 2022 về hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 02/08/2022, Công văn 3165/TCHQ-GSQL năm 2022 về hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3165/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 02/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2022 triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định 72-QĐ/TW do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 02/08/2022, Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2022 triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định 72-QĐ/TW do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3585/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành: 02/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4090/BYT-TB-CT năm 2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 76 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP về việc tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 02/08/2022, Công văn 4090/BYT-TB-CT năm 2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 76 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP về việc tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4090/BYT-TB-CT Ngày ban hành: 02/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 2792/TCT-DT năm 2022 hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; dự kiến thu ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 2792/TCT-DT năm 2022 hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; dự kiến thu ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2792/TCT-DT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3158/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng nhập khẩu Zincoret Swine, có tác dụng bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 3158/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng nhập khẩu Zincoret Swine, có tác dụng bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3158/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 681/TTg-KTTH năm 2022 thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 681/TTg-KTTH năm 2022 thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 681/TTg-KTTH Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37370/CTHN-TTHT năm 2022 về Chi phí được trừ đối với chi phí tuyển sinh ứng viên du học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 37370/CTHN-TTHT năm 2022 về Chi phí được trừ đối với chi phí tuyển sinh ứng viên du học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37370/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37367/CTHN-TTHT năm 2022 về việc ghi chỉ tiêu tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 37367/CTHN-TTHT năm 2022 về việc ghi chỉ tiêu tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37367/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37366/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 37366/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37366/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37371/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 37371/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37371/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 37372/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 37372/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 37372/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3159/TCHQ-TXNK năm 2022 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 3159/TCHQ-TXNK năm 2022 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3159/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 150/TANDTC-TH năm 2022 quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 150/TANDTC-TH năm 2022 quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 150/TANDTC-TH Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 7518/BTC-NSNN năm 2022 hướng dẫn cơ sở pháp lý về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 7518/BTC-NSNN năm 2022 hướng dẫn cơ sở pháp lý về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7518/BTC-NSNN Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4479/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 4479/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4479/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 7460/BTC-TCT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 7460/BTC-TCT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7460/BTC-TCT Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 951/KCB-NV năm 2022 về tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng vi rút trong điều trị cúm do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 951/KCB-NV năm 2022 về tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng vi rút trong điều trị cúm do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 951/KCB-NV Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4049/BYT-DP năm 2022 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 4049/BYT-DP năm 2022 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4049/BYT-DP Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2768/TCT-TTKT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 2768/TCT-TTKT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2768/TCT-TTKT Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2766/TCT-TTKT năm 2022 về giám định tư pháp về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 2766/TCT-TTKT năm 2022 về giám định tư pháp về thuế do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2766/TCT-TTKT Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 36814/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 36814/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 36814/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2695/TCT-TVQT năm 2022 về thanh hủy tem rượu, tem thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 2695/TCT-TVQT năm 2022 về thanh hủy tem rượu, tem thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2695/TCT-TVQT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7259/QLD-CL năm 2022 về thuốc giả Salonpas Gel do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 7259/QLD-CL năm 2022 về thuốc giả Salonpas Gel do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7259/QLD-CL Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực: