Công văn

Đang xem kết quả 151 đến 181 trong 440.855 văn bản

Công văn 7262/VPCP-TTĐT năm 2022 về đính chính Công báo của Thông tư số 03/2022/TT-BTC do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 7262/VPCP-TTĐT năm 2022 về đính chính Công báo của Thông tư số 03/2022/TT-BTC do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7262/VPCP-TTĐT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 11135/BTC-TCT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 11135/BTC-TCT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11135/BTC-TCT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 2949/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 2949/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2949/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4337/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về phân cấp và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 4337/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về phân cấp và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4337/LĐTBXH-TCCB Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 52116/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 52116/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 52116/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 52117/CTHN-TTHT năm 2022 quy định về xuất hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 52117/CTHN-TTHT năm 2022 quy định về xuất hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 52117/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 52118/CT-TTHT năm 2022 hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 52118/CT-TTHT năm 2022 hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 52118/CT-TTHT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 6115/BYT-DP năm 2022 về tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 6115/BYT-DP năm 2022 về tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6115/BYT-DP Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 315/TANDTC-KHTC năm 2022 đôn đốc công tác nhập số liệu về tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản của Tòa án nhân dân tối cao
Ngày 28/10/2022, Công văn 315/TANDTC-KHTC năm 2022 đôn đốc công tác nhập số liệu về tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 315/TANDTC-KHTC Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 3979/UBND-VX năm 2022 triển khai Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 3979/UBND-VX năm 2022 triển khai Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3979/UBND-VX Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 5647/BGDĐT-QLCL năm 2022 hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 5647/BGDĐT-QLCL năm 2022 hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5647/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4094/VKSTC-V2 năm 2022 hướng dẫn vướng mắc trong giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 4094/VKSTC-V2 năm 2022 hướng dẫn vướng mắc trong giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4094/VKSTC-V2 Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4813/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 4813/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4813/BXD-KTXD Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4814/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 4814/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4814/BXD-KTXD Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4508/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 4508/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4508/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 51874/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 51874/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 51874/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 51875/CTHN-TTHT năm 2022 về khấu hao tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 51875/CTHN-TTHT năm 2022 về khấu hao tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 51875/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 3946/TCT-TVQT năm 2022 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 3946/TCT-TVQT năm 2022 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3946/TCT-TVQT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7220/VPCP-KTTH năm 2022 thông tin, báo chí về điều hành xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 7220/VPCP-KTTH năm 2022 thông tin, báo chí về điều hành xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7220/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 51877/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 51877/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 51877/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7223/VPCP-CN năm 2022 triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án giao thông tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 7223/VPCP-CN năm 2022 triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án giao thông tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7223/VPCP-CN Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7224/VPCP-NN năm 2022 dự thảo Nghị định quy định về lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 7224/VPCP-NN năm 2022 dự thảo Nghị định quy định về lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7224/VPCP-NN Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7216/VPCP-QHĐP năm 2022 về không xây dựng 02 Đề án trong triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 7216/VPCP-QHĐP năm 2022 về không xây dựng 02 Đề án trong triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7216/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4148/SGDĐT-VP năm 2022 về lấy ý kiến các nhóm nội dung thảo luận và báo cáo số liệu tham dự (trực tuyến) Hội thảo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 4148/SGDĐT-VP năm 2022 về lấy ý kiến các nhóm nội dung thảo luận và báo cáo số liệu tham dự (trực tuyến) Hội thảo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4148/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7213/VPCP-KSTT năm 2022 về trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/10/2022, Công văn 7213/VPCP-KSTT năm 2022 về trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7213/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4200/BVHTTDL-TĐKT năm 2022 thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 4200/BVHTTDL-TĐKT năm 2022 thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4200/BVHTTDL-TĐKT Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4087/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 4087/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4087/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7198/VPCP-CN năm 2022 báo cáo về tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia về giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 7198/VPCP-CN năm 2022 báo cáo về tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia về giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7198/VPCP-CN Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4487/TCHQ-GSQL năm 2022 kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 4487/TCHQ-GSQL năm 2022 kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4487/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4088/SGDĐT-KHTC về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 4088/SGDĐT-KHTC về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4088/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4088/SGDĐT-KHTC về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 4088/SGDĐT-KHTC về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4088/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4088/SGDĐT-KHTC về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/10/2022, Công văn 4088/SGDĐT-KHTC về đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4088/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 26/10/2022 Hiệu lực: