Công văn

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong 118.798 văn bản

Công văn 4280/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Thông báo về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/07/2022, Công văn 4280/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Thông báo về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4280/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 10/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3652/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
Ngày 10/07/2022, Công văn 3652/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3652/BYT-DP Ngày ban hành: 10/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4275/VPCP-CN năm 2022 về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 09/07/2022, Công văn 4275/VPCP-CN năm 2022 về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4275/VPCP-CN Ngày ban hành: 09/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3631/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 3631/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3631/BYT-DP Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2415/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3632/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y do Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 3632/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3632/BYT-DP Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32313/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32313/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32313/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32314/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32314/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32314/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4249/VPCP-CN năm 2022 về Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 4249/VPCP-CN năm 2022 về Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4249/VPCP-CN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4248/VPCP-KSTT năm 2022 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 4248/VPCP-KSTT năm 2022 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4248/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32315/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32315/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32315/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 578/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 578/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 578/TTg-CN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 577/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 577/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 577/TTg-CN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 576/TTg-NN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Phước An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 576/TTg-NN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Phước An do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 576/TTg-NN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2789/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Yến mạch cán mảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2789/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Yến mạch cán mảnh do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2789/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2505/BXD-QLN năm 2022 về việc dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2505/BXD-QLN năm 2022 về việc dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2505/BXD-QLN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2397/BCA-PCCC&CNCH năm 2022 hướng dẫn lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công an ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2397/BCA-PCCC&CNCH năm 2022 hướng dẫn lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2397/BCA-PCCC&CNCH Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2815/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2491/BXD-QLN năm 2022 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2491/BXD-QLN năm 2022 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2491/BXD-QLN Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32111/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 32111/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32111/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2753/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2903/BGDĐT-KHTC năm 2022 về lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2903/BGDĐT-KHTC năm 2022 về lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2903/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2414/TCT-DNNCN năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2414/TCT-DNNCN năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2414/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2386/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về tổng kết Nghị quyết 68/NQ-CP, 126/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2386/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về tổng kết Nghị quyết 68/NQ-CP, 126/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2386/LĐTBXH-QHLĐTL Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31943/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được trừ với khoản chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 31943/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được trừ với khoản chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31943/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3859/BCT-CT năm 2022 về hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 3859/BCT-CT năm 2022 về hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3859/BCT-CT Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4223/VPCP-QHĐP năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 4223/VPCP-QHĐP năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4223/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4215/VPCP-KTTH năm 2022 về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 4215/VPCP-KTTH năm 2022 về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4215/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2464/BXD-QLN năm 2022 về tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 2464/BXD-QLN năm 2022 về tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2464/BXD-QLN Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4486/TLĐ-CSPL năm 2022 về Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 4486/TLĐ-CSPL năm 2022 về Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4486/TLĐ-CSPL Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực: