Công văn

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong 118.798 văn bản

Công văn 33225/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế nhà thầu đối với hoạt động sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 33225/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế nhà thầu đối với hoạt động sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33225/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2169/UBND-TCD năm 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 2169/UBND-TCD năm 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2169/UBND-TCD Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4799/SYT-NVY năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 4799/SYT-NVY năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4799/SYT-NVY Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 33229/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 33229/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33229/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 33224/CTHN-TTHT năm 2022 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 33224/CTHN-TTHT năm 2022 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33224/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 33234/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế thu nhập cá nhân với khoản khuyến mại bằng tiền và kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công chi trả vắt năm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 33234/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế thu nhập cá nhân với khoản khuyến mại bằng tiền và kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công chi trả vắt năm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33234/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2586/BXD-QLN năm 2022 về bồi thường cho Nhà nước khi thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 2586/BXD-QLN năm 2022 về bồi thường cho Nhà nước khi thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2586/BXD-QLN Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 33233/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với khoản thu hộ giá chuyển phát, giao nhận hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 14/07/2022, Công văn 33233/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với khoản thu hộ giá chuyển phát, giao nhận hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33233/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 14/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2581/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 2581/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2581/BXD-VLXD Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 1722/BKHCN-TTKHCN năm 2022 thực hiện các quy định về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 1722/BKHCN-TTKHCN năm 2022 thực hiện các quy định về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1722/BKHCN-TTKHCN Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 1721/BKHCN-TTKHCN năm 2022 thực hiện các quy định về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 1721/BKHCN-TTKHCN năm 2022 thực hiện các quy định về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1721/BKHCN-TTKHCN Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2578/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 2578/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2578/BXD-QLN Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2569/BXD-QLN năm 2022 về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng bình quân căn hộ chung cư tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ chung cư cao cấp tại khu đất A20, phường An Hải Tây, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 2569/BXD-QLN năm 2022 về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng bình quân căn hộ chung cư tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ chung cư cao cấp tại khu đất A20, phường An Hải Tây, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2569/BXD-QLN Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3956/BTNMT-TCMT năm 2022 về chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 3956/BTNMT-TCMT năm 2022 về chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3956/BTNMT-TCMT Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2432/BTP-BTTP năm 2022 hướng dẫn tổng kết thi hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 2432/BTP-BTTP năm 2022 hướng dẫn tổng kết thi hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2432/BTP-BTTP Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2455/TCT-DNNCN năm 2022 về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 2455/TCT-DNNCN năm 2022 về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2455/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6122/QLD-KD năm 2022 công bố việc đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 6122/QLD-KD năm 2022 công bố việc đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6122/QLD-KD Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4704/BKHĐT-QLĐT năm 2022 về đôn đốc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 4704/BKHĐT-QLĐT năm 2022 về đôn đốc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4704/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3704/BYT-BM-TE năm 2022 về tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích thương mại do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 3704/BYT-BM-TE năm 2022 về tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích thương mại do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3704/BYT-BM-TE Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3693/BYT-KCB năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 3693/BYT-KCB năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3693/BYT-KCB Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3675/BYT-DP về đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo số vắc xin còn tồn do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 3675/BYT-DP về đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo số vắc xin còn tồn do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3675/BYT-DP Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2412/BTP-BTNN phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 2412/BTP-BTNN phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2412/BTP-BTNN Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2554/BXD-QLN năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 2554/BXD-QLN năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2554/BXD-QLN Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2425/LĐTBXH-BTXH năm 2022 về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2425/LĐTBXH-BTXH năm 2022 về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2425/LĐTBXH-BTXH Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2433/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2433/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2433/LĐTBXH-TCCB Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32670/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 32670/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32670/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2551/BXD-GĐ năm 2022 hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2551/BXD-GĐ năm 2022 hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2551/BXD-GĐ Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2544/BXD-VLXD năm 2022 hướng dẫn xử lý sản phẩm gốm sứ bị lỗi do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2544/BXD-VLXD năm 2022 hướng dẫn xử lý sản phẩm gốm sứ bị lỗi do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2544/BXD-VLXD Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3942/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 3942/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3942/BCT-TTTN Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3652/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
Ngày 10/07/2022, Công văn 3652/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3652/BYT-DP Ngày ban hành: 10/07/2022 Hiệu lực: