Công văn

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 440.855 văn bản

Công văn 4614/TCHQ-TXNK năm 2022 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 4614/TCHQ-TXNK năm 2022 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4614/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 2390/TCGDNN-PCTT về thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 2390/TCGDNN-PCTT về thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2390/TCGDNN-PCTT Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5765/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 5765/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5765/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 91/KBNN-KTNN năm 2022 về cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản do Kho bạc Nhà nước ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 91/KBNN-KTNN năm 2022 về cung cấp danh sách các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản do Kho bạc Nhà nước ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 91/KBNN-KTNN Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 11274/BTC-CST về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 11274/BTC-CST về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11274/BTC-CST Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4596/TCHQ-PC năm 2022 thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 4596/TCHQ-PC năm 2022 thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4596/TCHQ-PC Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4003/TCT-QLN năm 2022 về xử lý nợ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 4003/TCT-QLN năm 2022 về xử lý nợ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4003/TCT-QLN Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1033/HĐXD-CCRC năm 2022 về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 1033/HĐXD-CCRC năm 2022 về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1033/HĐXD-CCRC Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL năm 2022 báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL năm 2022 báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1184/LĐLĐ-CSPL Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4195/SGDĐT-VP năm 2022 thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 4195/SGDĐT-VP năm 2022 thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4195/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4194/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 báo cáo số liệu thí sinh dự thi và quy hoạch điểm thi cho kỳ thi tuyển sinh 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 4194/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 báo cáo số liệu thí sinh dự thi và quy hoạch điểm thi cho kỳ thi tuyển sinh 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4194/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4203/SGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 4203/SGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4203/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7853/BKHĐT-PTDN năm 2022 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 7853/BKHĐT-PTDN năm 2022 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7853/BKHĐT-PTDN Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4388/LĐTBXH-TTr năm 2022 hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 4388/LĐTBXH-TTr năm 2022 hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4388/LĐTBXH-TTr Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 6853/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/11/2022, Công văn 6853/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6853/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4573/TCHQ-TXNK năm 2022 về dừng sử dụng Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 4573/TCHQ-TXNK năm 2022 về dừng sử dụng Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4573/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4882/BXD-QLN năm 2022 về hồ sơ đề nghị chuyển nhượng một phần dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng của Công ty cổ phần Gamuda Land do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 4882/BXD-QLN năm 2022 về hồ sơ đề nghị chuyển nhượng một phần dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng của Công ty cổ phần Gamuda Land do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4882/BXD-QLN Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 3983/TCT-CS năm 2022 về miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 3983/TCT-CS năm 2022 về miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3983/TCT-CS Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 11167/BTC-HCSN năm 2022 về chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 11167/BTC-HCSN năm 2022 về chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11167/BTC-HCSN Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4572/TCHQ-TXNK năm 2022 về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 4572/TCHQ-TXNK năm 2022 về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4572/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4159/SGDĐT-CTTT năm 2022 về khảo sát, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống; dịch vụ công tác xã hội và dịch vụ tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 4159/SGDĐT-CTTT năm 2022 về khảo sát, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống; dịch vụ công tác xã hội và dịch vụ tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4159/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4155/SGDĐT-CTTT năm 2022 thực hiện rà soát chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 31/10/2022, Công văn 4155/SGDĐT-CTTT năm 2022 thực hiện rà soát chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4155/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 7287/VPCP-CN năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/10/2022, Công văn 7287/VPCP-CN năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7287/VPCP-CN Ngày ban hành: 29/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 5687/BGDĐT-KHTC năm 2022 về báo cáo số liệu để đề xuất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 5687/BGDĐT-KHTC năm 2022 về báo cáo số liệu để đề xuất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5687/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 3977/TCT-KK năm 2022 hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 3977/TCT-KK năm 2022 hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3977/TCT-KK Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 3981/TCT-DNNCN năm 2022 về tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 3981/TCT-DNNCN năm 2022 về tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3981/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 6954/BHXH-QLT năm 2022 về giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 6954/BHXH-QLT năm 2022 về giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6954/BHXH-QLT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 11309/BGTVT-KCHT năm 2022 triển khai Quyết định 358/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 11309/BGTVT-KCHT năm 2022 triển khai Quyết định 358/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11309/BGTVT-KCHT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 11134/BTC-ĐT năm 2022 về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 11134/BTC-ĐT năm 2022 về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11134/BTC-ĐT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4777/BNG-LS về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 4777/BNG-LS về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4777/BNG-LS Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4777/BNG-LS về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 4777/BNG-LS về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4777/BNG-LS Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Công văn 4777/BNG-LS về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày 28/10/2022, Công văn 4777/BNG-LS về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4777/BNG-LS Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực: