Công văn

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 118.798 văn bản

Công văn 35191/CTHN-TTHT năm 2022 về xử lý hóa đơn sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 35191/CTHN-TTHT năm 2022 về xử lý hóa đơn sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 35191/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7289/BGTVT-ĐTCT năm 2022 triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 7289/BGTVT-ĐTCT năm 2022 triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7289/BGTVT-ĐTCT Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 35197/CTHN-TTHT năm 2022 về điều chỉnh hóa đơn sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 35197/CTHN-TTHT năm 2022 về điều chỉnh hóa đơn sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 35197/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 35196/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 35196/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 35196/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 35195/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế cho cá nhân nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 35195/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế cho cá nhân nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 35195/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2665/BXD-KTXD năm 2022 về bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 2665/BXD-KTXD năm 2022 về bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2665/BXD-KTXD Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2663/BXD-GĐ năm 2022 về hướng dẫn về phân cấp công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 2663/BXD-GĐ năm 2022 về hướng dẫn về phân cấp công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2663/BXD-GĐ Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2664/BXD-KTXD năm 2022 về định mức dự toán xây dựng đối với công tác xây dựng sử dụng gạch không nung do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 2664/BXD-KTXD năm 2022 về định mức dự toán xây dựng đối với công tác xây dựng sử dụng gạch không nung do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2664/BXD-KTXD Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2690/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 2690/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2690/BXD-VLXD Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2678/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 2678/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2678/BXD-VLXD Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 35192/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng cho cá nhân nhận thay cho tập thể do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 35192/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng cho cá nhân nhận thay cho tập thể do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 35192/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2651/BVHTTDL-KHTC hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 19/07/2022, Công văn 2651/BVHTTDL-KHTC hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2651/BVHTTDL-KHTC Ngày ban hành: 19/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2653/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 2653/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2653/BXD-QLN Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2648/BXD-QLN năm 2022 về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 2648/BXD-QLN năm 2022 về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2648/BXD-QLN Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2654/BXD-GĐ năm 2022 về thanh toán tiền bảo hành Gói thầu số 1, đoạn tuyến Năm Căn - Đất Mũi thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 2654/BXD-GĐ năm 2022 về thanh toán tiền bảo hành Gói thầu số 1, đoạn tuyến Năm Căn - Đất Mũi thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2654/BXD-GĐ Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2643/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thử nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 2643/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu mẫu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thử nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2643/BXD-VLXD Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2642/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3) do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 2642/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3) do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2642/BXD-VLXD Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2641/BXD-PTĐT năm 2022 về việc hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 2641/BXD-PTĐT năm 2022 về việc hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2641/BXD-PTĐT Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 34795/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 34795/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 34795/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 34786/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 34786/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 34786/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 34785/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 18/07/2022, Công văn 34785/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 34785/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 18/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4453/VPCP-KTTH năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/07/2022, Công văn 4453/VPCP-KTTH năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4453/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 16/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4444/VPCP-NN năm 2022 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/07/2022, Công văn 4444/VPCP-NN năm 2022 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4444/VPCP-NN Ngày ban hành: 16/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4434/VPCP-CN năm 2022 về xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 4434/VPCP-CN năm 2022 về xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4434/VPCP-CN Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4516/BNN-TY năm 2022 về tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 4516/BNN-TY năm 2022 về tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4516/BNN-TY Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7109/BGTVT-ĐTCT năm 2022 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 7109/BGTVT-ĐTCT năm 2022 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7109/BGTVT-ĐTCT Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2628/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn lập dự toán giàn không gian nút cầu theo định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 2628/BXD-KTXD năm 2022 hướng dẫn lập dự toán giàn không gian nút cầu theo định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2628/BXD-KTXD Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2603/BXD-QLN năm 2022 về chính sách ưu đãi chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 2603/BXD-QLN năm 2022 về chính sách ưu đãi chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2603/BXD-QLN Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2622/BXD-VLXD năm 2022 về thu hồi sản phẩm đi kèm của Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (HPS) do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 2622/BXD-VLXD năm 2022 về thu hồi sản phẩm đi kèm của Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (HPS) do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2622/BXD-VLXD Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4809/SYT-NVD năm 2022 thực hiện kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 15/07/2022, Công văn 4809/SYT-NVD năm 2022 thực hiện kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4809/SYT-NVD Ngày ban hành: 15/07/2022 Hiệu lực: